Stabilt läge för Örebros dricksvatten

Av på 23 maj, 2019

Den kommunala dricksvattenförsörjningen ser fortfarandet bra ut i Örebro inför sommaren. Sjöarna som förser Svartån med vatten, liksom de grundvattenmagasin som används har bra nivåer.

De sjöar som försörjer Svartån med vatten följer de så kallade tappningsplaner som reglerar hur mycket vatten som ska finnas i sjöarna, och som kommunen har tillsammans med kraftbolagen, berättar Leif Sildén, chef på Vattenverket i Örebro, och fortsätter: Toften, som är vår viktigaste sjö, ligger endast cirka nio cm under maxnivån för hur mycket vatten den sjön får ha, så läget är gott. Nivåerna i de grundvattentäkter vi använder i t.ex. Kilsmo, Glanshammar och Närkes Kil ser också bra ut, de ligger på normala eller strax under normala nivåer för maj månad.

Vi använder sjövatten för att göra dricksvatten
Vattennivåerna ser alltså bra ut för årstiden och för närvarande finns inget som pekar på att det skulle uppstå risk för vattenbrist i sommar.

Det här kan vara lite svårt att förstå eftersom statliga myndigheter går ut med regelbunden information om att det är låga eller mycket låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige och att det därmed finns risk för vattenbrist på andra håll i landet, säger Leif Sildén. Men i Örebro använder vi främst ytvatten från ett sjösystem uppströms Svartån när vi producerar rent dricksvatten åt Örebroarna. Vi hämtar det från Svartån, och renar det i flera steg innan det pumpas upp i Svampen och sedan ut i Örebroarnas kranar. Ett gott samarbete mellan Tekniska förvaltningen och kraftbolagen gör att vi har bättre koll på vattennivåerna idag jämfört med för några år sedan. Vi har också fler instrument som hela tiden mäter nivåerna i de aktuella sjöarna.

Vi ska alltid vara varsamma med vattnet
Rent vatten är en livsviktig råvara och även om det inte är vattenbrist ska vi alltid vara varsamma med vårt vatten. Det handlar om allt från att inte tvätta bilen på gatan, eftersom smutsvattnet och kemikalierna rinner ned i marken och dagvattenbrunnar, till att inte låta vattenkranen stå på i onödan.

– Vi har ett gemensamt ansvar för vårt vatten, säger Leif Sildén. Och att vi ska vara rädda om miljön och vattnet kan vi alltid påminna om. Det är lätt att ta rent vatten förgivet i vårt land, men att bidra till ren miljö och natur är grunden för mitt uppdrag som chef för både Vattenverket och Avloppsverket, och något som alla örebroare har en del i.

Hushåll med egen brunn kan påverkas av låga grundvattennivåer
Hushåll som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Har man egen brunn har man ansvar för att säkra sin vattenförsörjning om brunnen sinar, och i så fall köpa vatten från privata distributörer. För företag, men också för privatpersoner som har behov av vatten, finns vatten att köpa i Örebro kommuns fem betalstationer:

  • På Skvadronvägen 13
  • Korsningen Glanshammarsvägen/Genvägen
  • Vid pumpstationen på Heliumgatan
  • Vid Svalsjöparken på Universitetsgatan
  • Vid brandstationen på Örebrovägen 28 i Odensbacken.

Mer information om betalstationerna finns på https://www.orebro.se/foretag–naringsliv/driva-foretag/vatten–avlopp/kop-vatten-i-betalstationer.html

Lokalt | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in