Stabilt men med smolk i bägaren

Av på 10 februari, 2013

Under första kvartalet 2013 räknar de svenska bemanningsföretagen sammantaget med en något bättre utveckling, om än fortfarande negativ. 60 procent kalkylerar med en oförändrad efterfrågan, medan 18 procent väntar sig en ökning och 20 procent en minskning.

– Det hänger på gärdsgården för första kvartalet i år, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Siffrorna är stabila, men på en låg nivå.

En generell återhämtning av konjunkturen väntas under andra halvåret i år, men den utvecklingen är fortfarande mycket osäker. Bemanningsbranschen brukar indikera åt vilket håll konjunkturen är på väg. Även om företagen har visat en något för stark optimism under kvartalet innan, kan den svaga, men dock uppåtgående kurvan, vara ett tecken på just den förväntade konjunkturförbättringen.

Otillräcklig efterfrågan ledde till minskning förra kvartalet

Under förra kvartalet, Q4 2012, var utvecklingen sämre än väntat eftersom enbart 27 procent av företagen väntat sig en minskning och 56 procent oförändrad efterfrågan. Siffrorna blev nästan de motsatta, då 52 procent av företagen uppger att efterfrågan på företagets tjänster minskade medan den ökat för 15 procent och var oförändrad för 33 procent. Tre fjärdedelar av företagen upplever att otillräcklig efterfrågan var det främsta hindret för företagens verksamhet.

Majoritet med oförändrad personalstyrka

En tredjedel av bemanningsföretagen räknar med att behöva minska antalet anställda under första kvartalet. 11 procent väntas behöva nyanställa och 55 procent räknar med att ha en oförändrad personalstyrka.

Om Bemanningsbarometern

Konjunkturinstitutet, KI, har frågat 140 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. 97 av de tillfrågade 140 bemanningsföretagen har svarat, vilket utgör 69 procent.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 480 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in