Städning, sömn och sex: Det här prioriterar stressade svenskar bort

By on 16 juli, 2019

Stress i vardagen är ett vanligt problem bland svenskarna. Men vad prioriterar svenskarna bort under hektiska perioder? I Hälsobarometern 2019, en ny rapport från hälsokedjan Life, visar det sig att hela 44 procent väljer bort sociala aktiviteter. Närmare var fjärde struntar i hushållssysslor och drygt var tredje skippar träningen.

I en allt mer hektisk vardag är det mycket som ska hinnas med. Umgänge med vänner, städning och träning för att nämna några. Dessvärre är det just detta vi gör avkall på när det är ont om tid. Sociala aktiviteter toppar nämligen listan på vad svenskarna väljer bort under stressiga perioder. Det visar en rapport från hälsokedjan Life, där drygt 2 700 svenskar fått svara på frågor om sitt välmående. Närmare en av fem väljer bort sömn och sex i hektiska perioder. Dock är det få som prioriterar bort saker som jobb och hygien. Endast 8 respektive 7 procent väljer bort det under stressiga perioder.

– Stress skapar ofta en obalans i livet. Många av aktiviteterna som vi väljer bort i stressiga perioder har stressreducerande effekter. Träning och sömn är båda viktiga för hälsan och håller oss pigga. Att prioritera bort dessa skapar en ond spiral där kroppen istället blir mer trött och stressad, något som bidrar till än mer stress, säger Jeanette Engdahl, hälsocoach på Life.

Påverkar främst unga och kvinnor
Samma undersökning visar att ju äldre vi blir desto mindre benägna är vi att prioritera bort saker. 44 procent i åldern 65 och äldre väljer inte bort någonting när de är stressade, vilket går i linje med att de mer sällan upplever stress än yngre. Unga och kvinnor väljer istället i högre grad bort aktiviteter. Var tredje i åldern 18 till 30 år väljer bort sömn medan endast var sjätte i åldersspannet 51 till 65 år skulle välja bort nattens vila.

Topplista: Det här prioriterar svenskarna bort under stressiga perioder
1. Sociala aktiviteter
2. Hushållssysslor
3. Träning
4. Sömn
5. Sex

Vad prioriterar du bort i vardagen under stressiga perioder? (Flerval)

  Total Kvinna Man 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 65+ år
Sociala aktiviteter, t.ex. umgås med vänner 44 % 50 % 37 % 49 % 54 % 54 % 44 % 22 %
Hushållssysslor, t.ex. städning och matlagning 38 % 47 % 30 % 46 % 41 % 45 % 38 % 23 %
Träning 32 % 36 % 27 % 40 % 41 % 39 % 29 % 12 %
Sömn 19 % 19 % 19 % 32 % 21 % 22 % 15 % 6 %
Sex 18 % 21 % 15 % 27 % 25 % 23 % 13 % 4 %
Måltider 13 % 13 % 14 % 21 % 17 % 17 % 8 % 4 %
Familj 11 % 12 % 10 % 16 % 14 % 12 % 7 % 7 %
Hygien 8 % 8 % 8 % 15 % 14 % 7 % 4 % 2 %
Jobb 7 % 7 % 7 % 13 % 9 % 6 % 6 % 1 %
Annat 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 %
Inget 18 % 14 % 22 % 4 % 6 % 12 % 21 % 44 %
Vet ej 8 % 8 % 9 % 6 % 7 % 6 % 9 % 13 %

Har du haft problem med stress under de senaste 12 månaderna?

  Total Kvinna Man 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år 65+ år
Ja, flera gånger 34 % 41 % 27 % 51 % 44 % 37 % 31 % 9 %
Ja, enstaka gånger 28 % 28 % 28 % 27 % 31 % 32 % 31 % 20 %
Ja, en gång 3 % 2 % 4 % 6 % 4 % 2 % 2 % 2 %
Nej 33 % 27 % 38 % 13 % 17 % 27 % 35 % 67 %
Vet ej 2 % 2 % 2 % 3 % 4 % 2 % 1 % 2 %

Om undersökningen
Hälsobarometern 2019 är baserad på̊ en undersökning genomförd av IPSOS Norm på̊ uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2019 i form av en webbenkät. Totalt har 2 704 personer i Sverige mellan 18 och 100 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login