Stadra teater summerar 2020 – året då det mesta fick ställas om

Av på 17 januari, 2021

“Det är en framgång att vi trots yttre omständigheter inte har gett oss utan har kunnat bedriva en konstnärlig verksamhet. Att få skapa, men då på ett annat sätt, blev en stark drivkraft”, skriver Stadra teater i sin summering av 2020 – året då det mesta fick ställas in: “Erfarenheter från sommaren gav nya kunskaper men samtidigt en insikt att det levande mötet med publiken inte går att ersätta med digitala uttryck. Det direkta mötet mellan scen och salong är oersättligt.”

Att sammanfatta och redovisa en konstnärlig verksamhet som är en skapande process kräver flera olika sätt. I redovisningen av 2020 skildras Stadra teater ur flera perspektiv med hjälp av text, bilder, recensioner, statistik, ekonomisk redogörelse samt publika kommentarer för att dokumentera vad teatern åstadkommit och beskriva hur arbetet har gått till.

“Utan stöd och bidrag hade vi inte klarat det”
“Trots allt har vi 2020 fortsatt kunna vara en teater, öppen och möjlig för teaterfantasterier i Bergslagen. Vår lust att bedriva verksamhet, för att ge teater och upplevelser, har trots svårigheter drivit oss framåt. I tider av stor oro, där frågor om liv och framtidstro ställs på sin spets, är vi övertygade om att kultur har möjligheten att ge hopp, glädje och förtröstan”, skriver Magnus Wetterholm – konstnärlig ledare på Stadra teater: “Utan stöd och bidrag från olika organisationer hade vår verksamhet tvingats slå igen. Vi kan inte nog uttrycka vår stora tacksamhet för att så många har gett oss stöd, velat se med goda ögon på Bergslagens vackraste spelplats. Det är genom dess stöd som vi överhuvudtaget kunnat fortsätta med en kulturverksamhet vid Stadra teater”.

Verksamheter som kunde genomföras
Trots hot och hinder har det likafullt varit av största vikt att skapa, att bedriva en verksamhet och att kunna vidmakthålla Stadra som en kreativ plats. Detta skapande fick ta sig flera olika uttryck.

  • 26 filmer på YouTube där skådespelare samt stiftets biskop skickat hälsningar från eller till Stadra.
  • 11 guidade turer i Landet Stadra och runt den byggnadsminnesförklarade anläggningen;

  • Öppnandet av Bergslagens minsta teater/”Lilla Dramaten” på Teaterfoajén i Nora (bilden);
  • Undersökande repetitioner av uppsättningen “Det kom så mycket emellan”; Av 24 planerade föreställningar genomfördes fyra under oktober månad innan ytterligare restriktioner kom – övriga 20 har skjutits upp till våren 2021;
  • Genomfört Vinterscen, berättarevenemang, Wallindag, reading
  • Vidmakthållit ett ungdomsperspektiv – bland annat genom medverkan av barn och ungdomar i filmer och i reading.

Unga Stadra: För fjortonde året i rad har Stadra teater haft medverkan av ungdomar. Stadra Scenskola som namn och företeelse existerar inte längre utan Nora kulturskola har tagit vid och arbetar med teaterintresserade ungdomar. Att fortfarande kunna ha med barn och ungdomar från Nora och närliggande kommuner i våra föreställningar är möjligt tack vare det goda rykte Stadra teater har.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in