Stark bostadsmarknad inför sommaren

Av på 17 juni, 2020
Arkiv bild.

SBAB:s uppdatering av marknadsläget utifrån Boolidata för perioden 1-14 juni: Kvadratmeterpriserna på både bostadsrätter och villor steg i Sverige som helhet och även i de tre storstadslänen de två första veckorna i juni. Det stärker bilden av att den breda prisuppgången i maj inte var någon tillfällighet och att bostadsmarknaden fortsatt står emot coronakrisen väl.

Stigande kvadratmeterpriser för riket som helhet och i de tre storstadslänen
Kvadratmeterpriserna på både lägenheter och hus steg i Sverige som helhet och även i de tre storstadslänen de första två veckorna i juni. Däremot sjönk kvadratmeterpriserna på lägenheter något i Stockholms, Göteborgs och Malmö kommun.

– Även om man ska tolka utvecklingen av kvadratmeterpriser på veckobasis med viss försiktighet eftersom de inte beaktar att de bostäder som sålts kan skilja sig åt annat än storleksmässigt, så stärker siffrorna hittills i juni bilden av att prisuppgången i maj inte var någon tillfällighet. Bostadsmarknaden fortsätter så här långt att stå emot coronakrisen väl och återhämtningen sedan april ser stabil ut. Möjligen skulle man kunna tala om en viss midsommaryra, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Däremot har kvadratmeterpriserna inte utvecklats lika väl i innerstadsområdena. I Såväl Stockholm-, Göteborg- som Malmö kommun sjönk kvadratmeterpriserna något första två veckorna i juni. Men de faller svagt från höga nivåer och fallen är också måttliga sett till att vi är inne i den värsta krisen sedan finanskrisen, säger Robert Boije.

Fallande utbud av lägenheter och fler budgivare per objekt
Efter de senaste veckornas kraftiga ökning föll utbudet av lägenheter en bit in i juni och antalet budgivare per objekt ökade i både Sverige som helhet och i samtliga tre storstadsområden.

– Under de mest intensiva veckorna av coronakrisen steg utbudet av lägenheter kraftigt. De senaste två veckornas statistik kan möjligen indikera att utbudsökningen nu kulminerat. Den bilden stärks också av att antalet budgivare per objekt ökat sedan bottennivån i mitten av april. Samtidigt finns det ett visst mörkertal då vi ser en viss ökande trend mot att mäklare börjat jobba mer med ”snart till salu”, säger Robert Boije.

– Bedömt utifrån mer anekdotisk information från mäklarhåll kan vi komma att få se en sommar med betydligt större aktivitet på bostadsmarknaden än normalt. Att antalet utlandsresor kommer att vara mycket litet i sommar och därmed antalet ”hemmasemestrande” stort, bör också tala för det, säger Robert Boije.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SBAB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in