Stark export väntas ge nya jobb i Örebro län

By on 5 juni, 2022

Nästan vartannat stort svenskt exportföretag, 46 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). I Örebro län finns det ungefär 900 exporterande företag som redan i dag sysselsätter cirka 26000 personer.

– Även om något färre exportföretag än i höstas räknar med nyanställningar ligger andelen på en mycket hög nivå. Rekrytering går normalt hand i hand med orderingång. Nu när företagen ser en viss avmattning i orderingången sjunker rekryteringstempot något, men behovet av nyrekrytering är fortfarande stort, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Nästan vartannat stort svenskt exportföretag, 46 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en minskning jämfört med höstens rekordhöga notering på 55 procent. Samtidigt tror rekordlåga 2 procent att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmsta 12 månaderna. I Örebro län finns det cirka 900 exportföretag som tillsammans sysselsätter omkring 26 000 personer.

– Exportföretagens sysselsättningsplaner får stor effekt för såväl tillväxten som jobben i Örebro län. De något mindre optimistiska sysselsättningsplanerna beror inte bara på lägre orderingång. Brist på personal, kompetens och en orolig omvärld har också en bromsande effekt för företagens framtidsplaner, säger Magnus Montan.

Huruvida fler företag väljer att flytta hem produktionen har aktualiserats i och med pandemin och de utmaningar som följt med komponentbrist, fraktproblem och snabbare beslutsprocesser.

– De senaste årens turbulens i världen har påverkat företagens strategier. Vi ser exempelvis att pandemin och kriget i Ukraina gjort att vissa företag ökat både antalet underleverantörer och sina lager för att minska sårbarheten i leverantörskedjor, säger Magnus Montan.

Exportföretagen väntas också sänka rekryteringstakten utomlands. Vart tredje svenskt exportföretag, 34 procent, räknar med att anställa fler personer utomlands, att jämföra med 37 procent i höstas. Endast 2 procent räknar med att minska antalet anställda utomlands.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Svensk Exportkredit

You must be logged in to post a comment Login