Stark svensk hälsoexport under pandemin

Av på 19 juli, 2021

En majoritet av de svenska hälsoföretagen, 58 procent, uppger att deras export har ökat under de senaste tolv månaderna. Ännu fler, 69 procent, bedömer att exporten kommer att öka de kommande tolv månaderna. Det visar stiftelsen Swecares Hälsoexportbarometer 2021, där över 60 medlemsföretag medverkat.

Stiftelsen Swecare har i en enkät till frågat medlemsföretagen om deras export. Två av tre företag, 67 procent, bedömer att pandemin har haft en negativ påverkan på deras export. Samtidigt uppger 58 procent att exporten ändå har ökat under de senaste tolv månaderna. Och hela 68 procent av företagen bedömer att exporten kommer att öka under det närmaste året.

– Den svenska hälsosektorn skapar högkvalificerade arbetstillfällen, bidrar till innovation och förbättrar människors hälsa i hela världen. Den starka utvecklingen under pandemin visar på de svenska företagens internationella attraktionskraft och goda anpassningsförmåga till nya förhållanden, säger Maria Helling, vd på Swecare.

Den svenska exporten av medicinska och farmaceutiska produkter omfattade 115 miljarder kronor under 2020. Det är klart mer än traditionella svenska exportgrenar som papper och järn- och stålprodukter. Sedan 2010 har exporten av medicinska och farmaceutiska produkter ökat med hela 72 procent. Även andra hälsorelaterade varugrupper, såsom medicinteknik och instrument, uppvisar en ökad export de senaste åren. Detta framgår av SCB:s statistik över den svenska varuexporten.

– Med en forskningsinfrastruktur i världsklass har Sverige alla förutsättningar att ytterligare stärka sin position som en ledande hälso- och sjukvårdsnation. Swecare bidrar genom att skapa mötesplatser där den svenska hälsosektorn kan stärka sina internationella relationer, säger Maria Helling.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Swecare
Så genomfördes Hälsoexportbarometern
Hälsoexportbarometern baseras på en enkät besvarad av Swecares medlemsföretag. Den syftar till att ge en lägesbild av den svenska hälsoexporten och identifiera eventuella utmaningar. Årets enkät besvarades av 61 av Swecares 110 medlemsföretag.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in