Stark turismcomeback gav rekordsommar

By on 6 oktober, 2022
Arkivbild

Coronapandemin slog hårt mot sommarturismen i Örebro. Uteblivna besök från utlandet, framför allt Norge, innebar stora tapp. Men om pendeln svängde kraftigt i negativ riktning 2020 och 2021 blev rekylen desto större åt andra hållet 2022.

– Det är inte bara en förbättring mot pandemiåren. Juni-augusti i år är faktiskt den bästa turismsommaren för Örebro genom alla tider, konstaterar en glad Björn Fransson på Örebrokompaniet.

Totalt noterades 323 442 gästnätter i Örebro kommun under juni, juli och augusti. Det ska jämföras med lite drygt 215 000 sommaren 2021 och knappa 200 000 året innan. Det är också en ökning med 6 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2019 då knappt 305 000 gästnätter räknades in på hotell, campingplatser och vandrarhem i Örebro.

241 348 av gästnätterna var svenska, en ökning med 23 procent mot 2019. Antalet gästnätter från utlandet stannade på 81 987, en minskning med 15 procent mot 2019, men samtidigt nära en tiodubbling jämfört med bottenåret 2020. Gästnätterna fördelades i det närmaste exakt 50/50 mellan hotell och camping/vandrarhem.

– Under pandemin sade sig många svenskar ha upptäckt det egna landet och planerade att resa mer i Sverige även i framtiden. Det är tydligt att det givit effekt redan nu, konstaterar Björn Fransson.

I procent räknat är utvecklingen i Örebro tre gånger så stark som i hela riket jämfört med före pandemin. Jämfört med snarlika städer är Örebros återhämtning starkare än den i Karlstad och Norrköping, medan Linköping och Västerås lyckats ännu bättre procentuellt sett, båda har ökningar över 10 procent.

– Dock ska man komma ihåg att Örebro har flest gästnätter av samtliga dessa fem städer. Så i faktiska tal är skillnaden betydligt mindre.

Även om svenskarna blivit fler är andelen utländska besökare mindre. Detta har dock i det närmaste uteslutande orsakats av utebliven turism från Asien. De förlorade norska turisterna har däremot återvänt med besked och var i år fler än sommaren 2019.

De två senaste årens extrema situation gör det svårt att ge en entydig förklaring till framgången. Men campingens exempellösa framgång är en av nycklarna. Antalet gästnätter på Örebros campingplatser var ungefär 25 procent fler än året före pandemin, vilket i faktiska tal handlar om cirka 32 500.

– Örebro är en stark campingdestination för norrmän, så det är en del av förklaringen. Men antalet campingsemestrande svenskar har också ökat kraftigt. Vi vet att många köpte husvagn och husbil under pandemin, så en ökning var väntad. Men när vi tittar på liknande kommuner ser vi inte alls samma tendens som i Örebro. De hamnar på ungefär samma nivåer som 2019.

– Så uppenbart är att Örebro tagit ett kraftigt steg framåt vad gäller marknadsandelen för camping i medelstora kommuner i den här delen av landet, avslutar Björn Fransson.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebrokompaniet

You must be logged in to post a comment Login