Stark utveckling i Örebro län

Av på 3 januari, 2022

Under pandemins andra år uppvisar svenskt företagande ett starkt år med låga konkurssiffror och hög överlevnadsgrad. Totalt registrerades 5 797 aktiebolag i konkurs under 2021, en minskning med 12 procent. Antalet anställda som berördes minskade även med 31 procent. Bland årets största företagskonkurser finns flygbolag, byggbolag och konsultföretag.

Låga konkursnivåer i hela landet, det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2021. Konkurserna har minskat 9 av årets 12 månader och landar på årsbasis på en nedgång med 12 procent.

Totalt försattes 5 797 aktiebolag i konkurs vilket kan jämföras med 6 586 året innan. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 6 051, en differens på 254 konkurser mot årets siffra. Den procentuella andelen företag som går i konkurs idag är rekordlåg – endast 0,83 procent.

– När vi summerar konkursåret 2021 landar vi på lägsta siffran sedan 2017. Det är låga nivåer i nästan hela landet. Trots några få månader med noterad uppgång, så uteblev den väntade konkursökningen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe. – Det är rimligt att anta att en bidragande orsak till de fortsatt låga konkurssiffrorna är de utökade möjligheterna till skatteanstånd, samt återinförandet av ett antal statliga krisstöd.

– Överlevnadsgraden hos de svenska företagen har varit hög under året som varit, speciellt i våra storstadsregioner. Dock ska man komma ihåg att många företagare fortfarande kämpar med att få sina verksamheter att gå runt, och där vi vet att det finns likviditetsproblem, fortsätter Henrik. 

Drabbade anställda

Samtliga konkurser under året har berört 14 043 anställda. Jämfört med förra årets siffra på 20 412 anställda – så är det en minskning med 31 procent.

Största konkurserna under 2021

Årets i särklass största konkurs blev flygbolaget Norwegians svenska dotterbolag, Norwegian Air Sweden AB, med en omsättning på nästan en miljard. Även Erlandsson Bygg i Stockholm AB (832 miljoner), Barslund Sverige AB (550 miljoner) och Spectra Premium AB (285 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 20 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

Större momsbedrägeri bakom många företag på topplistan

Svenska staten har under året drabbats av en omfattande momsbedrägerihärva, vilket även visat sig tydligt i konkursstatistiken. 14 av årets 20 största konkurser har kopplingar till ekonomisk brottslighet (därmed exkluderade i vår redovisning). Skulderna till Skatteverket är på miljardbelopp och över 200 aktiebolag uppskattas ingå i denna härva med momskaruseller och manipulerade årsredovisningar.

En av de största konkurserna som ingår i statistiken, men som exkluderats från topplistan, är svenska dotterbolaget till den multinationella mobildistributören Brightstar som försattes i konkurs under juli. Brightstars misstänkta deltagande i den omfattande så kallade mobilhärvan med momsberägerier har lett till ett betalningskrav från Skatteverket på över en kvarts miljard kronor. 

Länen med starkast utveckling

Konkurserna under året minskade i 16 av 21 län. Starkast utveckling noterades i Norrbotten (-35%), Dalarna (-26%) och Örebro (-26%). Länen i motsatt riktning med störst ökning under året är Gävleborg (15%), Kronoberg (13%) och Gotland (7%)

Kraftig minskning även årets sista månad

Under december och årets sista månad registrerades 495 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 622 i december förra året. En markant minskning på 20 procent. Den största konkursen under december blev High Performance Computing Nordic AB med en omsättning på 114 miljoner enligt senaste bokslutet. Detta följdes av Clean Air Technologies i Helsingborg AB med 98 miljoner i omsättning.

Rekord i antalet nystartade aktiebolag

Senaste året blev ett rekordår sett till antalet nya företag. Totalt registrerade 62 947 nya aktiebolag under 2021. Det är fem procent fler än året innan och 38 procent fler än året innan pandemin.

Graf visar sambandet mellan antal aktiva aktiebolag jämfört med procentuell andel i konkurs. Idag finns över 700 000 aktiebolag i Sverige, endast 0,83% går i konkurs.

Totalt antal konkurser

Konkurser per kvartal

Konkurser per månad

Största konkurserna under 2021

Creditsafe har exkluderat aktiebolag som misstänks för företagsbedrägeri eller har kopplingar till momsbedrägeri. Företagen är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som årets största.

Företag Omsättning (tkr)
Anställda Postort
1 Norwegian Air Sweden AB
919 467 0 STOCKHOLM-ARLANDA
2 Erlandsson Bygg i Stockholm AB
832 312 71 SPÅNGA
3 Barslund Sverige AB
550 123 69 MALMÖ
4 Spectra Premium AB 285 456 103 TROLLHÄTTAN
5 ATL Leisure AB 247 969 0 MALMÖ
6 Adelsö Entreprenad & Transport AB 222 452 76 EKERÖ
7 C P Byggproduktion AB 190 531 98 SOLNA
8 Miljörivarna i Skandinavien AB 186 930 199 SKOGÅS
9 WermlandsBygg i Sverige AB 181 497 21 KARLSTAD
10 Elbolaget A&T AB 170 794 68 KALMAR

Antal konkurser per län

Län Dec.
2021  
Dec.
2020
Årsbasis
2021  
Årsbasis
2020
Årsbasis
Trend %
Blekinge 4 3 64 68 -6%
Dalarna 7 17 106 143 -26%
Gotland 2 1 15 14 7%
Gävleborg 12 13 158 137 15%
Halland 15 15 152 151 1%
Jämtland 3 4 56 62 -10%
Jönköping 20 23 174 192 -9%
Kalmar 5 11 95 92 3%
Kronoberg 14 15 127 112 13%
Norrbotten 5 12 80 123 -35%
Skåne 71 100 818 961 -15%
Stockholm 168 187 2 050 2 290 -10%
Södermanland 14 18 156 187 -17%
Uppsala 15 18 168 211 -20%
Värmland 8 11 126 138 -9%
Västerbotten 10 15 110 118 -7%
Västernorrland 5 11 104 114 -9%
Västmanland 9 12 129 147 -12%
Västra Götaland 80 100 804 948 -15%
Örebro 13 17 129 174 -26%
Östergötland 15 18 153 179 -15%
Ej definierat 0 1 23 25
Totalt 495 622 5 797 6 586 -12%

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Creditsafe
Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Detta innebär att även sent registrerade konkurser kommer med i aktuell månadens statistik.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in