Starkt fjärde kvartal för nordisk fastighetsmarknad.

Av på 19 februari, 2013

Sverige och Norge står fortsatt starka, medan Finland och Danmark inte är lika opåverkade av den finansiella oron. Så ser det ut på den nordiska fastighetsmarknaden, som hade ett intensivt sista kvartal 2012. Då gjordes nästan hälften av årets fastighetsaffärer i Sverige och Norge. Det visar den senaste upplagan av Nordic City Report från Jones Lang LaSalle.

I Sverige, vars fastighetsmarknad sett till transaktionsvolym är lika stor som de övriga nordiska länderna tillsammans, omsattes under 2012 fastigheter till ett värde av 115 miljarder kronor. Drygt 40% av dessa ägde rum under fjärde kvartalet, en utveckling som också sågs i de övriga nordiska marknaderna under samma period.

Gemensamt för de nordiska marknaderna är det fortsatt stora intresset ur ett investerarperspektiv för moderna, helst fullt uthyrda kontorsbyggnader i de bästa lägena. Fastigheter i sämre lägen har blivit mindre likvida till följd av bankernas minskade riskvillighet. Det har gjort det trångt i affärskvarteren i city, där utbudet är långt ifrån att möta efterfrågan. Det syns inte minst på hyresnivåerna, särskilt i Stockholm och Oslo där hyrorna fortsatt att öka med fem procent under 2012. Enligt rapporten har kontorshyran i Stockholm nu toppat på nivån 4 400 kronor per kvadratmeter och år och bedöms ligga på denna nivå under 2013.

Även i Malmö prognosticeras kontorshyrorna ligga still under 2013 medan det eventuellt kan finnas utrymme för ytterligare en hyresökning i Göteborg under året. Vakanserna i de centrala delarna av Göteborg och Stockholm är rekordlåga och ligger under 5 procent. Samtidigt färdigställs det väldigt få nya kontorsbyggnader under 2013, framför allt i Stockholm.

– Vi får gå tillbaka till åren efter IT kraschen 2004-2006 för att se så låga volymer av nyproduktion säger Åsa Linder, analyschef på Jones Lang LaSalle.

Detta tillsammans med rekordlåg vakans kommer att motverka en hyresnedgång i Stockholm där vi nu noterar stigande arbetslöshet och försämrad tillväxt.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in