Starkt stöd för återinförd lunchsubvention

By on 13 augusti, 2021

Novus har på uppdrag av Edenred genomfört en undersökning av lunchvanor innan, under och efter pandemin. I undersökningen ser man hur andelen förvärvsarbetande som regelbundet åt lunch på restaurang minskade med 53% under pandemin. Detta bekräftas också från restaurangsidan, där 56% sett en minskning av antal gäster från november 2020 (FOOD-programme Barometer 2020). Många ser ut att längta tillbaka till att få komma ut och äta lagad lunchmat igen – på restaurang eller via take-away.

Samtidigt är lunchen en kostnadsfråga. Hela 49 procent säger att de skulle äta mer lunch på restaurang eller köpa mer take-away om det fanns en skattefri förmån. Cirka en femtedel, 19 procent, uppger att en subvention skulle öka intresset för att köpa take-away. Denna köpkraft är något som inte bara skulle kunna gynna de förvärvsarbetandes hälsa genom bättre matvanor, utan som även den krisdrabbade restaurangbranschen skulle ha nytta av.

”Covid-19-pandemin har medfört en ekonomisk och social kris utan motstycke i restaurangbranschen. Nu är utmaningen att återuppliva restaurangbranschen på ett socialt inkluderande sätt, så att stödåtgärder gynnar både företagen och kunderna. Ett sätt att stödja brett över landet, men riktat mot seriösa lunchrestauranger, är att återinföra en måltidssubvention” säger Edenred Sveriges VD Stephane Dufour.

På svaren om en skattefri subvention skulle möjliggöra ökad konsumtion sticker vissa grupper ut, t ex åldersgruppen 18-29 år där hela 49% som skulle äta mer lunch på restauranger, och 26% mer take-away. I storstäder och storstadsnära kommuner är det 54% som skulle äta mer lunch på restaurang.

En skattefri måltidssubvention, i form av Rikskuponger, fanns tidigare i Sverige men subventionen avskaffades i samband med skattereformen 1991. Idag finns moderna digitala system som ersatt det tidigare kupongsystemet, men utan skattesubvention.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Edenred

You must be logged in to post a comment Login