Starkt stöd för solcellsparker

Av på 31 mars, 2021

Nio av tio svenskar anser att solenergi är en viktig energikälla i framtiden. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av European Energy bland 1 000 personer boende i Skåne och 1 000 personer i hela landet. En majoritet av de tillfrågade menar att jordbruksmark som används för att odla energigrödor också kan användas till att anlägga solenergiparker.

­– Det är tydligt att det finns ett starkt stöd för solenergi bland allmänheten. Många har insett de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att satsa på solenergi i stor skala, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef för European Energys svenska verksamhet.

Att det finns ett folkligt stöd för mer förnybar energiproduktion i Skåne är en viktig faktor för att en övergång till fullt förnybar energiframställning ska kunna uppnås till år 2040, vilket är riksdagens målsättning.

80 procent av de tillfrågade kan tänka sig att bo granne med en solenergipark om det planteras buskar och träd runt den. En majoritet tycker att jordbruksmark som används för att odla energigrödor också kan användas till att anlägga solenergiparker.

­– Solinstrålningen i södra Sverige är i nivå med Danmark och norra Tyskland och förutsättningarna för solenergiproduktion är mycket goda. Fler har fått upp ögonen för att solenergi är en helt förnybar resurs som är mycket effektiv och som har i princip noll störningseffekter, säger Ted Bergdahl.

En annan fördel med solenergi är att marken mellan panelerna i en solenergipark kan odlas eller användas som betesmark för djur.

­­– Vi ser att hälften av de som tillfrågas får en mer positiv syn på solenergiparker när de får veta att marken runt omkring panelerna kan användas till odling eller djurhållning. För oss som etablerar markanlagd solenergi är det en självklarhet att parkerna ska samexistera med jordbruk och naturvård, och uppföras med stor miljöhänsyn, säger Ted Bergdahl.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: European Energy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in