Starkt stöd för svenskt kött i offentliga måltider

Av på 12 februari, 2019
Fotograf: Magnus Skoglöf

Offentliga måltider ska baseras på kött som når upp till svenska djurhållningskrav och helst på kött från Sverige. Det anser den svenska allmänheten, enligt en undersökning som Svenskt Kött har låtit göra med hjälp av Novus.*

Svenskt Kött har låtit göra en undersökning bland allmänheten kring dess inställning till svenskt kött i offentliga måltider. Undersökningen visar att den viktigaste faktorn för konsumenter när de köper kött är att det kommer från Sverige. Nio av tio anser att det är viktigt att kommuner och landsting serverar kött som är svenskt. Lika många instämmer i påståendet att kommuner och landsting endast bör köpa in kött som når upp till de svenska djurhållningskraven, även om det innebär att mindre kött serveras i offentliga måltider. Ändå är 40–50 procent av köttet som serveras i skolor, äldreboenden och sjukhus importerat från andra länder med lägre djurskyddskrav än i Sverige.

Svenskt Kötts VD, Isabel Moretti, tror att det starka stödet för svensk mat kan förklaras av att Sverige har hög livsmedelssäkerhet, världens mest omfattande djurskyddslagstiftning samt EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Att djuren haft det bra och att köttet produceras med hänsyn till klimatet och miljön är viktigt för allmänheten i Sverige

Hela 94 procent anser att det är viktigt att köttet kommer från djur med låg antibiotikaanvändning. Drygt åtta av tio anser att det är viktigt köttet är närproducerat i offentliga måltider och för sju av tio är det viktigt att köttet är ekologiskt. Däremot är det bara fyra av tio som tycker att ett lågt pris är viktig.

Kommuner har stora möjligheter att ställa krav i linje med svenska djurhållningskrav även om det inte är tillåtet att ställa krav på att köttet ska komma från Sverige. Det kan handla om krav på låg antibiotikaanvändning, att grisarna har fått behålla sin knorr och att kossorna har fått gå på bete.

– Konsumenter i Sverige ställer höga krav på det kött som kommuner och landsting köper in till måltider i exempelvis skolor och sjukhus. Att allt mer kött kommer från Sverige gynnar både svenska bönder, den biologiska mångfalden och klimatet, eftersom svenskt kött har förhållandevis låg klimatpåverkan jämfört med importerat kött, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt kött.

* Allmänheten om svenskt kött i offentliga verksamheter, 1011 webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 27 sep-3 oktober 2018

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in