Stärkt stöd till ukrainare som vårdats i Sverige

By on 23 juni, 2024
Arkivbild

Regeringen har beslutat att de patienter och anhöriga som evakuerats till Sverige från Ukraina för att få vård, ska kunna få hjälp med resekostnaderna om de vill återvända hem efter behandlingen.

Migrationsverkets uppdrag att arbeta med medicinska evakueringar, utökas därför till att bistå de patienter och anhöriga som har evakuerats till Sverige med återresa.

– De medicinska evakueringarna är en viktig del av Sveriges stöd till Ukraina och det är viktigt att insatsen kan fortsätta på samma sätt som den hittills gjort, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard. 

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukrain,a har 1 143 ukrainska patienter evakuerats till 18 europeiska länder. Sverige har hittills tagit emot 184 patienter från Ukraina.

Flera myndigheter omfattas av det nuvarande uppdraget att evakuera ukrainska patienter och deras anhöriga till Sverige. Migrationsverkets del av uppdraget består av att behandla ansökan om uppehållstillstånd och att betala ut ersättningar till patienten och ersättning för hälso- och sjukvård till regionerna.

Patienter och anhöriga som vill återvända efter behandling har hittills kunnat få sin återresa ordnad via ett EU-finansierat program som kommer att avslutas under sommaren. För att ukrainare fortsatt ska kunna få stöd har regeringen beslutat att utöka Migrationsverkets uppdrag till att bistå patienter och anhöriga, genom att betala ut ett bidrag om 3 000 kronor per person för kostnader för återresa.

– Patienter från Ukraina som har vårdats i Sverige behöver fortsatt hjälp med sin hemresa. När de EU-finansierade transporterna nu avslutas är det därför viktigt att Sverige kan stötta på annat sätt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet, Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login