Stärkta möjligheter för ett fortsatt starkt föreningsliv

Av på 18 december, 2020
Arkivbild.

Restriktioner för att begränsa smittspridning av covid-19 påverkar oss alla, även föreningarna i kommunen. För att säkra ett fortsatt starkt föreningsliv har Örebro kommun beviljat 84 föreningar extra ekonomiskt stöd.

Det ekonomiska stödet riktade sig till ideella föreningar som har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd på grund av coronapandemin och gick att söka den 3–15 december.

– Våra föreningar är jätteviktiga och grunden till ett välmående samhälle, och fyller också en viktig funktion för många människors hälsa och livskvalitet. Vi hoppas att stödet kommer att bidra till att lindra de negativa ekonomiska effekterna för föreningar, så att de kan fortsätta med sin viktiga verksamhet, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande Kulturnämnden.

84 föreningar får stöd
Det ekonomiska stödet ska bidra till att täcka en del av intäktsförlusterna så att föreningar, verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet, kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Det kan exempelvis handla om att täcka inkomstbortfall som är en följd av inställd verksamhet eller färre deltagare.

Särskilt sista dagen kom det in många ansökningar och totalt har 84 föreningar beviljats extra ekonomiskt stöd.

– I dessa tuffa tider är det extra viktigt att vi värnar om vårt föreningsliv och ger det goda förutsättningarna att utvecklas och växa. Vårt föreningsliv handlar om så mycket mer än att bara, till exempel utöva en sport eller medverka i kulturella uttrycksformer, man lär sig att samarbeta kring gemensamma frågor, bygga tillit och lägger grunden för ett inkluderande tankesätt. Den kraften måste vi ta tillvara på, säger Marie Brorson (S), ordförande Fritidsnämnden.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in