Startskott för kraftsamling mot betesskador i skogen

By on 13 september, 2018
Arkivbild
Nu görs en kraftsamling för att minska de ökande skadorna av viltbete i skogen i Örebro och Sörmland. Varannan ungtall i Örebro och Södermanland har skador efter bete av älg och annat hjortvilt, visar senaste inventeringen. På fredag 14 september samlas en rad aktörer och experter på Ericsbergs slott för att börja vända trenden.

Den älgbetesinventering (Äbin) som Skogsstyrelsen gör varje år och som presenterades i somras, visar att hälften av ungtallarna i Örebro och Sörmland har skador som främst orsakats av älg.

Som en följd av skadorna finns för närvarande en trend bland markägare att de inte vågar satsa på att plantera tall på sina tallmarker av rädsla för att få betesskador av älg. Skadorna orsakar varje år stora ekonomiska förluster. När arealerna med tallungskog krymper blir dessutom de kvarvarande bestånden än mer utsatta för beteskador.

Detta är en ond spiral som vi vill motverka. Genom att samverka med markägare och jägare försöker vi lösa problemen på lokal nivå med hjälp av faktabaserade samtal och dialoger, säger projektledare Rickard Sandström på Skogsstyrelsen.

På fredag går startskottet för en satsning i länen som syftar till att minska skadorna. På plats finns bland andra forskarna Märtha Wallgren från Skogforsk och Annika Felton från SLU, och representanter från jägarförbund, markägarorganisationer och skogsbolag.

Under dagen kommer vi diskutera frågor som:

  • Räcker fodret till för allt klövvilt?
  • Hur mår älgarna i skogen?
  • Kommer vi ha kvar en jaktbar klövviltstam?

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login