Statens uppgift att stötta företag i kris

Av på 17 januari, 2021

Regeringen har meddelat att ett nytt hyresstöd till småföretagare ska införas för första kvartalet 2021. Stödet har samma konstruktion som hyresstödet som fanns under 2020, där fastighetsägaren och staten förutsätts dela på kostnaden för sänkta hyror till lokalhyresgäster.

Stödets konstruktion innebär att staten övervältrar ansvar på enskilda fastighetsägare att både avgöra vilka företag som skall få stöd och bekosta stödet.

Det är statens uppgift att stötta livskraftiga företag att ta sig igenom pandemin genom att ge direktstöd till företag med behov. Det statliga omställningsstödet måste nå fram till livskraftiga företag, så att de ska kunna ta sig igenom denna akuta kris.

– Hyresstöd har getts förut och fick då kritik för att vara ett dåligt fungerande system. Fastighetsägarna anser att staten ska ge ett direktstöd till de företag som är drabbad av pandemins effekter och i behov av stöd. Omställningsstöd är rätt utformat en bra modell som är till för att täcka hyreskostnader, men det måste betalas ut snabbare, förstärkas och förlängas för att företag ska kunna använda stödet och överleva, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsbranschen har under hela pandemin stöttat sina lokalhyresgäster på olika sätt genom att ge anstånd med hyresinbetalning, gå över till månadsinbetalningar istället för kvartalsinbetalning och ge hyresrabatt. Enbart inom ramen för det förra hyresstödet har fastighetsbranschen gett 1,7 miljarder kronor i rabatter, därutöver har ytterligare rabatter getts och andra åtgärder genomförts av många fastighetsägare för att stötta sina kunders affär.

– Det går inte att lägga ansvaret för att stötta näringslivet på en privat aktör. Fastighetsbranschen är en bransch som domineras av småföretag, som under pandemin gett ett stort ekonomiskt stöd till sina lokalhyresgäster. Regeringen måste förstå att det finns gränser för vad fastighetsbranschen klarar av. Därför behöver regeringen se till att direktstöd betalas ut och samverka med fastighetsbranschen för att främja en positiv återstart efter pandemin, säger Anders Holmestig.

Regeringen har kritiserats för att omställningsstödet inte kan sökas av alla företag med behov, till exempel nystartade verksamheter.

– Vi vet att det finns småföretag som av olika anledningar inte kan ta del av omställningsstöd eller andra statliga direktstöd. Eventuella hyresrabatter enligt regeringens förslag måste bygga på den enskilda fastighetsägarens och lokalhyresgästens förutsättningar i det enskilda fallet, avslutar Anders Holmestig.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Fastighetsägarna

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in