Stigande priser på åkermark – i nästan hela Sverige

Av på 16 februari, 2018
Arkivbild

LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter. 2017 års försäljningar av åkermark är nu sammanställd och statistiken visar att priset för Sveriges samtliga åkermarkstyper har stigit, förutom den mest bördiga åkermarken där priset sjunkit något.

LRF Konsults statistik visar att det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige stigit till 138 000 kr per hektar, vilketmotsvarar en ökning med 10 procent på ett år. På fem år har genomsnittspriset för åkermark i hela Sverige stigit 32 procent.Åkermarkens bördighet, det vill säga avkastningsförmåga, påverkar i hög grad värdet. Därför delar LRF Konsult in Sverige i olika bördighetsklasser som bygger på hur bördig marken är, snarare än geografiskt läge. Dessa benämns regioner.

Den mest bördiga marken som finns i region 1 omfattar delar av Skåne och Östergötland. Här har åkermark stigit kraftigt i pris flera år men under 2017 har genomsnittspriset sjunkit med tre procent till 340 000 kr/ hektar.

Det upplever vi som fullt naturligt och väldigt sunt, säger Jimmy Larsson som är segmentschef skog och lantbruk på LRF Konsult. Marknaden har fungerat väl 2017 och köptrycket har varit fortsatt starkt men den måttliga nedgången visar ändå att marknadens aktörer inte är beredd att betala vad som helst för riktigt fin åkermark.

Åkermark i övriga bördighetsklasser, region 2 till 5 samt region 5 Norrland, har däremot ökat mellan 9-29 procent. För den näst bördigaste åkermarken, i region 2, är marknaden beredd att betala i genomsnitt 195 000 kr/hektar. Därefter sjunker priset med fallande bördighet till genomsnittspriset 18 000 kr/hektar för ”region 5, Norrland”. Här har ändå priset stigit med nio procent. Den åkermark som stigit mest i pris per hektar under 2017 är den mark vi finner i region 5 utom Norrland. Prisuppgången för denna typ av åkermark var hela 29 procent.

Lågt ränteläge, lantbrukares optimism och en allmän högkonjunktur är bland annat faktorer som drivit upp priset, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Under 2017 köptes hela 90 procent av åkerarealen som förmedlades av LRF Konsult, av någon som redan tidigare äger åkermark. Genomsnittsköparen var 50 år medan genomsnittsäljaren var 67 år.

Man får ofta en mer rationell brukningsenhet när man köper till mark som kompletterar befintlig areal. Vissa fasta kostnader kan sänkas och även om priset för marken är hög kan det delvis kompenseras med en lägre produktionskostnad, berättar Markus.

Prognos för 2018
Lantbruksbarometern för hösten 2017 visar att Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska god eller mycket god. Riksbankens ränteprognos vittnar om fortsatt lågt ränteläge men med prognostiserade räntehöjningar framåt sommaren. Det allmänna

konjunkturläget är vidare i skrivande stund starkt. Sammantaget borgar detta för en fortsatt stabil prisbild med fortsatt stor spridning kring medelvärdet.

Om materialet
Statistiken bygger på de försäljningar som LRF Konsults fastighetsmäklare förmedlat under 2017. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in