Stigande räntor för kommunsektorn på ny upplåning

Av på 26 januari, 2022

Den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som uppdateras kvartalsvis, ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten har nu uppdaterats med ny data för fjärde kvartalet 2021.

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och de data som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Efter den nya uppdateringen består underlaget av 6 444 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 510 miljarder kr samt 1 495 derivat med underliggande lånebelopp på 171 miljarder kr.

Nya affärer fjärde kvartalet 2021

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer ökade från 0,25 procent för tredje kvartalet till 0,36 procent för fjärde kvartalet. Det innebär att uppgången från tredje kvartalet förstärktes.

Kapitalbindningen för nya affärer förkortades från tredje till fjärde kvartalet från 3,03 år till 2,97 år. Räntebindningen inklusive derivat, å andra sidan, förlängdes från 2,35 år för tredje kvartalet till 2,79 år för fjärde kvartalet.

Total låneskuld

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala låneskulden minskade från tredje till fjärde kvartalet från 0,90 procent till 0,85 procent. Det är en ny lägstanotering i en tidsserie som påbörjades 2015. Även genomsnittsräntan exklusive derivat minskade under denna period, från 0,50 procent till 0,47 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen, sett till hela låneskulden, minskade från 2,86 år för tredje kvartalet till 2,82 år för fjärde kvartalet. Även räntebindningen, inklusive derivat, minskade: från 2,86 år till 2,83 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen förlängdes från 1,68 till 2,83 år.

– De stigande räntorna i marknaden har fått ett tydligt genomslag för kommunsektorn i den nya upplåningen. Men det handlar om en ökning från mycket låga nivåer. Räntan på nya lån under fjärde kvartalet 2021 var i själva verket så låg att genomsnittsräntan för den totala låneskulden minskade. För kommuner och regioner är det nu viktigt att förbereda sig för den successiva ränteuppgång som sannolikt är att vänta. Eftersom både kapital- och räntebindningen i kommunsektorns upplåning är kort kommer en höjning av marknadsräntorna relativt snabbt få påtagliga effekter, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in