Stillastående bostadspriser under 2018

Av på 27 december, 2017
Arkivbild

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för köparna på marknaden ökat ytterligare och nu är rekordstark, resultaten visar även att en stor majoritet av mäklarna tror på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under 2018. Majoriteten tror inte heller att det skärpta amorteringskravet kommer påverka prisutvecklingen eller omsättningen på marknaden, det finns dock stora geografiska skillnader, Stor-Stockholm har högst andel mäklare som tror på sjunkande priser.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 418 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. Denna gång har de även fått ta fram sina spåkulor och sia om prisutvecklingen under 2018.

Fördel för köpare i nästan hela Sverige
På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,25 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,96 när samma fråga ställdes i oktober och 7,03 i december förra året. Fördelen för köpare ökar alltså och endast segmentet ”Mindre ort” har fortfarande fördel för säljarna. I Stor-Stockholm är fördelen för köparna väldigt stark med 2,28.

– Jämfört med i våras så har vi sett en ganska dramatisk förändring på marknaden och nu kan vi se att det är köparnas marknad i nästan hela landet. Framförallt i Stockholm har den här förändringen varit väldigt påtaglig för säljare, köpare och mäklare hela hösten. Först nu börjar det även synas i prisstatistiken, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stillastående priser under 2018
När det gäller bostadsrätter på riksnivå tror 65,9 % av mäklarna att priserna kommer vara stillastående under 2018. 20,4 % tror på sjunkande priser och 13,7 % på en uppgång. Även när det gäller villor så tror majoriteten, 70,5 %, på stillastående priser medan 14,1 % tror på en nedgång och 15,3 på uppgång. Stor-Stockholm är det segment där flest, drygt en av tre mäklare, tror på en prisnedgång både på bostadsrätter och villor.

– Under 2018 tror vi inte på något prisras men sannolikt kan priserna gå ned något ytterligare för att sedan stabiliseras. Givetvis förekommer det skillnader mellan olika orter och i Stockholmsområdet är det störst andel mäklare som tror på prisnedgång. Sannolikt kan minskat byggande tillsammans med ökade inlåsningseffekter, vilket det skärpta amorteringskravet leder till, bidra till att hålla priserna uppe, fortsätter Johan Engström.

Skärpt amorteringskrav påverkar inte bostadspriserna
Mäklarna har även svarat på frågor om hur de tror att det skärpta amorteringskravet kommer påverka marknaden. Majoriteten tror inte att de nya reglerna som införs 1 mars kommer att påverka varken priser eller omsättning på marknaden. Även här sticker dock Stockholm ut där 63,6 % tror det skärpta amorteringskravet kommer påverka priserna nedåt och 50 % tror att det kommer leda till minskat antal bostadsaffärer.

– Finansinspektionen har gjort bedömningen att cirka 15 procent av de som byter bostad kommer omfattas av de nya reglerna. Det ligger i linje med mäklarnas svar där majoriteten inte tror på någon påverkan på priser eller antal bostadsförsäljningar. Dock bor en stor del av de 15 procent som blir berörda i Stockholmsområdet och det är också där flest mäklare tror på sjunkande priser och omsättning, säger Johan Engström.

Resultat:

Vad tror du om prisutvecklingen på bostadsrätter under 2018?

BR Uppgång Stillastående Nedgång
Riks 13,7 65,9 20,4
Stor-Stockholm 7,8 57,8 34,4
Stor-Göteborg 10 70 20
Stor-Malmö 7,7 84,6 7,7
Större ort 15,8 52,6 31,6
Mellanstor ort 16 69,1 14,9
Mindre ort 17,2 72,1 10,7

Vad tror du om prisutvecklingen på villor under 2018?

Villa Uppgång Stillastående Nedgång
Riks 15,3 70,5 14,1
Stor-Stockholm 4,9 61,7 33,3
Stor-Göteborg 12,8 79,5 7,7
Stor-Malmö 23,1 76,9 0
Större ort 24,1 64,8 11,1
Mellanstor ort 21,1 70,5 8,4
Mindre ort 13,9 75,4 10,7

Hur tror du att det skärpta amorteringskravet kommer att påverka antal bostadsförsäljningar?

Omsättning Minskad Ökad Ingen påverkan
Riks 29,4 3,9 66,7
Stor-Stockholm 50 6,8 43,2
Stor-Göteborg 40 7,5 52,5
Stor-Malmö 15,4 0 84,6
Större ort 31,6 3,5 64,9
Mellanstor ort 23,2 4,2 72,6
Mindre ort 16,4 0,8 82,8

Hur tror du att det skärpta amorteringskravet kommer att påverka bostadspriserna?

Pris Uppgång Nedgång Ingen påverkan
Riks 3,4 37,8 58,8
Stor-Stockholm 5,7 63,6 30,7
Stor-Göteborg 10,3 51,3 38,5
Stor-Malmö 0 15,4 84,6
Större ort 1,8 39,3 58,9
Mellanstor ort 2,1 29,8 68,1
Mindre ort 1,6 22,8 75,6

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

  Dec Okt Aug Juni April Jan Dec
Riks 4,25 4,96 6,38 6,36 7,31 7,27 7,03
Stor-Stockholm 2,28 2,67 4,61 4,29 5,78 5,8 5,58
Stor-Göteborg 3,28 4,24 6,24 6,71 7,94 7,59 7,85
Stor-Malmö 4,54 5,33 7,11 7,73 8,25 8,67 8,63
Större ort 4,51 5,34 6,87 6,33 8,05 8,09 7,35
Mellanstor ort 4,67 5,89 7,16 6,94 7,68 7,72 7,57
Mindre ort 5,52 6,1 6,95 7,09 7,57 7,49 7,5

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om Mäklarpanelen
Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 8-15 december 2017 och totalt svarade 418 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in