Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

By on 5 december, 2021
Arkivbild

Det råder stiltje i opinionen enligt SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november. Väljarstödet för Centerpartiet minskar något i vad som är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

Centerpartiet får 8,4 procent när väljarna svarar på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. Det är en minskning med 1,1 procentenheter sedan mätningen i maj.

– Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med den senaste mätningen, men inte jämfört med riksdagsvalet 2018 där Centerpartiet fick 8,6 procent av rösterna, säger Mikaela Järnbert, statistiker på SCB.

Övriga riksdagspartiers förändringar sedan majmätningen är för små för att vara statistiskt säkerställda.

– Det finns inga tydliga koalitioner eller grupperingar som når en majoritet av rösterna i november 2021. Här bör man även ha med sig att Liberalerna i denna mätning ligger under fyraprocentsspärren och att Miljöpartiet inte är statistiskt säkerställt över riksdagsspärren om det vore riksdagsval i dag, säger Mikaela Järnbert.

Liberalerna får precis som i förra mätningen 2,5 procent av väljarstödet. Det är statistiskt säkerställt att partiet ligger under fyraprocentsspärren.

– Det är femte gången under mandatperioden som Liberalerna ligger under fyraprocentspärren i partisympatiundersökningen.

Miljöpartiet får 3,9 procent i novembermätningen men det är inte statistiskt säkerställt att partiet hamnar under fyraprocentsspärren. Kristdemokraternas 4,6 procent är däremot säkerställt över gränsen.

Parti Väljarstöd i

november 2021 (%)

Förändring sedan

maj 2021

Förändring sedan

valet 2018

S 29,1 0,9 0,8
M 22,7 0,3 2,9*
SD 18,6 -0,3 1,1*
V 9,2 0,3 1,2*
C 8,4 -1,1* -0,2
KD 4,6 0,1 -1,7*
MP 3,9 0,1 -0,5
L 2,5 0 -3,0*
Övriga 1,1 -0,3 -0,4*

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för november 2021 genomfördes under perioden 28 oktober–15 november.

Totalt ingick 9 190 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät. Totalt svarade 4 319 personer, vilket motsvarar 47,0 procent.

”Val i dag”-skattningen, som presenteras i dag, mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: SCB

You must be logged in to post a comment Login