Stjärnspäckad Mozart-konsert i Lindesberg

By on 5 januari, 2022

Onsdag 19 januari kl 19:00 ger Svenska Kammarorkestern från Örebro en Mozart-konsert i Lindesbergs kyrka med Martin Fröst som dirigent och klarinettsolist och tyska sopranen Mojca Erdman som solist. Vaccinbevis och legitimation behövs för att kunna ta del av denna stjärnspäckade konsert.

Under sitt sista levnadsår reste Mozart flitigt till Prag – den stad där hans musik gjort stor succé. De verk som kommer att framföras denna kväll blev alla uruppförda just i Prag – och de tillhör Mozarts finaste skapelser:

  • Mozart ouvertyr till Don Giovanni;
  • Klarinettkonsert i A dur;
  • Bella mia Fiamma – konsertaria; 
  • Symfoni nr 38 i D-dur.

Martin Fröst räknas som en av vår tids främsta exponenter av denna musik och Mojca Erdman är en tysk sopran som särskilt förknippas med Wolfgang Amadeus Mozarts operor. Konsertprogrammet i Lindesberg kommer senare att framföras på en internationell turné i Tyskland, Ungern och Slovenien.

Martin Fröst är en av vår tids stora musiker och musikprofiler. Han utforskar ständigt olika aspekter av musikens väsen och skapar nya konstnärliga uttryck för både äldre och nyskriven musik. Martin Fröst är sedan 2019 chefdirigent för Svenska Kammarorkestern. Läs mer om Martin Fröst >>

Mojca Erdmann är en tysk sopran som gästspelar på de stora scenerna över hela världen – bland annat i Metropolitan Operans uppsättning av Mozarts Don Giovanni.

Svenska Kammarorkestern – som bildades 1995 i Örebro – har med sitt unika tonspråk och ambition att hela tiden tänja gränser tagit en plats på den internationella arenan. Svenska Kammarorkestern är en liten ensemble (39 personer) som kan spela så att det låter som en hel symfoniorkester. 

…..

Länsmusiken i Örebro län – en av regionens största kulturinstitutioner

Länsmusiken i Örebro län utgör en av regionens största kulturinstitutioner med tyngdpunkten i Svenska Kammarorkestern – en symfonisk orkester bestående av 39 heltidsanställda musiker på internationell nivå. Örebro kommun äger 91 procent av länsmusiken och Region Örebro län resterande nio procent. 

Länsmusikens vision är att ”Svenska Kammarorkestern ska vara oumbärlig – relevant för sin tid och efterfrågad av människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt”.

Länsmusikens uppdrag från Örebro kommun är:

  • att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet; 
  • att musikverksamheten till övervägande del ska produceras av en egen fast ensemble;
  • att länsmusiken ska ta till vara de möjligheter det ombyggda Konserthuset erbjuder till breddad verksamhet och utveckla samverkan med Örebros övriga kulturella verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell musikverksamhet;
  • att länsmusiken genom nationella och internationella turnéer med Svenska Kammarorkestern ska bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län och därmed öka kommunens och regionens attraktionskraft.

Det regionala tilläggsuppdraget är:

  • att länsmusiken ska sträva efter att nå länets alla kommuner med sin verksamhet med ett särskilt fokus på barn.

Region Örebro län vill 2020–2023:

  • att länsmusiken med Svenska Kammarorkestern ska utveckla sitt systematiska arbete för att nå en ny och bredare publik i hela länet, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login