Stöd till privat lagring av griskött ska minska risken för överskott på marknaden

Av på 25 mars, 2022

För att tillfälligt minska överskottet av griskött har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn genom att betala delar av kostnaderna för lagring av produkter under en viss tid.

Covid-19-pandemin, minskad export till Kina, fortsatt spridning av afrikansk svinpest och ökade priser på insatsvaror har gjort att efterfrågan på vissa produkter på EU:s marknad minskat kraftigt. Rysslands invasion av Ukraina bidrar också till att priserna på insatsvaror ökar ytterligare. Som insatsvaror räknas i detta sammanhang exempelvis foder, gödselmedel och drivmedel.

Spridningen av Covid-19 och de åtgärder som vidtagits begränsar också tillgången på arbetskraft, vilket i sin tur påverkar produktionen, hämtningen och bearbetningen av produkter på EU:s marknad.

Ett efterfrågat stöd till drabbad sektor

– Flera medlemsländer har efterfrågat ett stöd till grissektorn för det har varit väldigt tufft en längre period med höga priser på insatsvaror. Kina har minskat på sin import och länder som har haft afrikansk svinpest har inte kunnat exportera kött. Det finns just nu ett överskott på marknaden. De slakterier och andra aktörer som vill utnyttja stödet äger fortfarande köttet och kan sälja det vid ett senare tillfälle, säger Eva Jirskog, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Genom att frysa in kött och hålla undan kött från marknaden och sedan släppa ut det igen när marknadssituationen ser bättre ut kan man undvika att priset på dessa produkter blir för lågt. En åtgärd som tillfälligt förbättrar situationen för EU:s grisnäring.

Mer information

Stödet går att söka under perioden 25 mars till 29 april 2022. De som kan söka stödet är slakterier och privata aktörer. Jordbruksverket ansvarar för stödet och handlägger ansökningarna.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in