Stöd till vaccinationskampanj ska öppna skolor och minska tonårsgraviditeter i Uganda

By on 14 december, 2021
Foto: Unicef

Covid-19-pandemin har fått stora konsekvenser i Uganda. Skolorna stängdes i mars 2020 för att minska smittspridningen vilket bland annat lett till en kraftig ökning av tonårsgraviditeter. Biståndsmyndigheten Sida ger nu femårigt stöd på 165 miljoner kronor till Unicef för att omedelbart skynda på vaccinering av riskgrupper och äldre och bidra till att fem miljoner doser inte behöver kasseras. Att äldre personer vaccineras är avgörande för att skolorna ska öppnas igen som i sin tur fungerar som en skyddsåtgärd för flickorna. Stödet ska också fokusera på barns hälsa, som är eftersatt.

– Redan före pandemin hade Uganda bland världens högsta nivåer av tonårsgraviditeter, och på ett och ett halvt år har antalet gravida flickor mellan 10 och 14 år ökat med ofattbara 366 procent, enligt Unicef. Det här bara måste bromsas in och det kan vi göra genom att få igång vaccinering och minska smittspridningen så att skolorna kan öppnas igen, säger Ola Hällgren, Sidas biståndschef i Uganda.

Uganda är det land i världen där skolorna hölls stängda längst som en åtgärd för att minska spridningen av covid-19. Närmare 15 miljoner barn och ungdomar, varav 600 000 flyktingbarn, har förlorat snart två år av skolgång med förödande och långsiktiga konsekvenser både för de enskilt drabbade och för hela samhället. Inte minst bedöms skolstängningen vara en starkt bidragande orsak till att antalet gravida flickor har ökat kraftigt under pandemin.

Sidas beslut gör det möjligt för Unicef att genast börja arbeta med en landsomfattande vaccinationskampanj. Kampanjen pågårtill och med slutet av februari och genomförs av Ugandas regering tillsammans med Unicef, världshälsoorganisationen WHO och andra samarbetsorganisationer. I dagsläget är bara 4,8 procent av de prioriterade riskgrupperna fullvaccinerade trots att tillgången till vaccin inte längre är en flaskhals.Tvärtom riskerar bäst-före datum för fler än fem miljoner doser löpa ut innan slutet av januari 2022 om inte vaccinationstakten ökar.

– Det är viktigt att snabbt rulla ut vaccinet till riskgrupper som en smittskyddsåtgärd eftersom Ugandas president har kopplat samman vaccinering av äldre med skolöppnande. Vaccineringen är nyckeln till att få skolorna att öppna igen, vilket är en central skyddsåtgärd för att undvika att flickor blir gravida när de själva är barn, säger Ola Hällgren.

Unicef kommer utöver själva vaccineringen att se till att det finns säkra kylkedjor för distribution av vaccinet, och fokusera på samhällsmobilisering, kommunikation samt tillsammans med WHO bidra till de dagliga omkostnaderna för vaccinatörerna. Andra givare som avser att bidra till den tidsbegränsade och riktade vaccinationskampanjen är bland andra Norge och Irland.

På längre sikt bidrar det flexibla fleråriga stödet till att förverkliga barns rättigheter. Det handlar om mödra- barn- och ungdomshälsa, nutritionsinsatser, HIV-prevention, vatten- och sanitet på skolor och vårdinrättningar, utbildning, skydd mot alla former av våld och utnyttjande, samt utvecklandet av sociala skyddsnät för barn i Uganda.

Världen | Uganda
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login