Stödboende i Örebro kommun utmanas.

Av på 6 mars, 2013

Örebro kommun var först i landet med att införa utmaningsrätt inom området för social välfärd med inriktning på den sociala ekonomin. Nu har den första utmaningen kommit in. 5 mars beslutade programnämnd Social välfärd att upphandla verksamhetsdriften av stödboendet Skyttegatan 18.

Som första kommun i landet införde Örebro i mars 2010 utmaningsrätt för aktörer inom den sociala ekonomin för de verksamheter som ryms inom programområde Social välfärd: vård och omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande verksamheter utan vinstintresse, har möjlighet att utmana kommunen om att driva verksamheter inom detta område.

Först ut att utmanas är kommunens stödboende för hemlösa Skyttegatan18. 5 mars beslutade programnämnd Social välfärd att upphandla verksamhetsdriften för boendet.

Målet är bästa möjliga kvalité
– Det här är förhoppningsvis den första av flera utmaningar inom området, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd och ordförande i programnämnd Social välfärd. Kommunens uppgift är att erbjuda bästa möjliga kvalitet till örebroarna och det kan vi bland annat göra genom att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som finns inom den sociala ekonomin. Det är inte säkert att kommunen själv alltid är den bästa utföraren.

All kommunal upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla som är intresserade kan lämna anbud på upphandlingen utifrån ett förfrågningsunderlag där kommunen beskriver vad det är man vill köpa och vilka krav leverantören måste uppfylla.

– Det är fortfarande vårt ansvar inom kommunen att verksamheten håller den höga kvalitet som vi kräver, säger Isabell Landström, programdirektör Social välfärd. Därför har vi lagt stor vikt vid att utforma ett tydligt förfrågningsunderlag så den som får uppdraget verkligen uppfyller de krav vi har på hur verksamheterna ska bedrivas.

Beslut om utförare fattas i juni
I juni fattar programnämnden beslut om ny utförare för stödboendet och verksamhetsdriften kan gå över till den valda utföraren i slutet på året.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in