Stödet till personer med neuropsykiatrisk problematik blir permanent

Av på 27 september, 2018

Den sociala satsningen NP Resurs och samverkan, som ger stöd till personer med neuropsykiatrisk problematik, blir från och med hösten en permanent verksamhet.

– Nu får vi möjligheten att stötta fler ungdomar, anhöriga och personal och nå ut med mer kunskap kring neuropsykiatrisk problematik, säger Annette Gustafsson, projektledare för NP Resurs och samverkan.

Satsningen riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15–24 år som är folkbokförda i Örebro kommun och som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Våren 2018 blev satsningen nominerad till ”Årets pusselbit”, som delas ut av Autism- och Aspergerföreningen. I motiveringen lyftes särskilt att stödet borde bli permanent, vilket nu har blivit verklighet.

Behovet av stöd till personer med neuropsykiatrisk problematik har varit stort. Sedan starten i september 2015 har projektet mött 185 ungdomar under 1 679 träffar samt 131 anhöriga under 931 träffar. NP resurs och samverkan har haft 1 450 samverkansmöten kring enskilda individer samt utbildat 567 personer från olika verksamheter.

Stöd i att klara vardagen
Idag är det generellt långa köer för att få stöd för många ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Till NP resurs och samverkan kan personen komma utan remiss. Målet är att personer i ett tidigt skede ska få stöd i att hitta strategier för att klara sin vardag och bli mer självständiga.

En del av satsningen har varit att, tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet, arbeta fram och utveckla arbetssätt som skapar förbättrade förutsättningar för eleverna att nå målen i skolan och slutföra sina studier. Det har bland annat anordnats kompetenshöjande föreläsningar till personalen.

Under hösten 2018 arrangeras utbildningen Ha koll!, vars syfte är att ge ungdomar verktyg att förbättra sin förmåga att hantera tid i vardagen. Det är vanligt att personer med neuropsykiatrisk problematik har svårt att bland annat hantera sin tid och att organisera aktiviteter.

En viktig del av uppdraget är att sprida kunskap och information kring förhållningssätt och bemötande till såväl anhöriga som personal som kommer i kontakt med målgruppen. Som en del i det anordnas under hösten fyra temakvällar för anhöriga till personer med neuropsykiatrisk problematik.

Även fortsättningsvis kommer NP Resurs och samverkan att ge individuellt stöd, men nu kommer vi också ge stöd i grupp. Vi kommer även utveckla våra workshops som erbjuds till personal. Målet är att fortsätta vara en lågtröskelverksamhet dit ungdomar, närstående samt samverkanspartner kan vända sig utan alltför lång väntetid, säger Annette Gustafsson.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in