Stödmedel för sociala innovationer utlyses

By on 6 april, 2017

Region Örebro län utlyser särskilda stödmedel till aktörer som arbetar med sociala innovationer. Innovationerna ska främst rikta sig mot idéer som stärker jämställdhet i samhället, och nya idéer som stärker kvinnor och motverkar kvinnors utsatthet i samhället. Det har Region Örebro läns fokusnämnd för kultur, bildning och ideell sektor beslutat i dag den 6 april.

En social innovation är en innovation med samhällsnytta. Det kan handla om en ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller en ny metod som möter en samhällsutmaning eller ett socialt behov.

Stöd för första gången
Jag är glad över att vi nu för första gången kan dela ut stöd till sociala innovationer, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Sociala innovationer är nu en del i regionens ordinarie innovationssystem. Med det vill vi markera vikten av att innovationer kan vara socialt värdeskapande, tillsammans med andra traditionella tillväxtfrågor. Genom årliga utlysningar av stöd stärker vi dessutom en pågående dialog med civilsamhället om angelägna frågor. Årets tema är jämställdhet och framförallt kvinnors utsatthet, men vi ser också att föreningar med andra angelägna ämnen söker.

Jämställdhet är en stor samhällsutmaning
Trots att Sverige i mycket betraktas som ett jämställt land är jämställdhet fortfarande en stor och viktig samhällsutmaning. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att kunna forma samhället och sina liv, och där är vi inte än, säger Catrin Stéen (MP), regionråd. Ojämlikheten finns inom bland annat inkomstfördelning, pensioner, maktpositioner och trygghet.

500 000 kronor finns avsatta
Utlysningen av stödet för sociala innovationer börjar inom kort. 500 000 kronor finns avsatta för ändamålet. Fokusnämnden för kultur, bildning och ideell service kommer varje år från 2017 att välja ut en eller ett par samhällsutmaningar som man särskilt välkomnar ansökningar kring.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login