Stoppa tobaksbolagens förföriska förpackningar och smaktillsatser.

Av på 1 mars, 2013

A Non Smoking Generation välkomnar Tobaksproduktdirektivets förbud mot vilseledande förpackningar och smaktillsatser men efterlyser neutrala paket, exponeringsförbud och fler rökfria miljöer.

Större hälsovarningar med både bild och varningstext på cigarettpaketen och förbud mot att smaksätta tobaksprodukter med exempelvis viol, mentol och lakrits. Det är några förslag som ingår i EU:s nya och omdiskuterade tobaksproduktdirektiv. A Non Smoking Generation har nu skickat in sitt remissvar som innehåller både ris och ros.

– Vi tillstyrker starkt att hälsovarningarna på förpackningarna görs större samt kravet på bildvarningar. Hälsovarningarna bör enligt vår mening utgöra minst 75 procent av ytan. Storleken på hälsovarningen styr hur skadlig produkten upplevs, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

De åtgärder som effektivt minskar ungdomars tobaksbruk är väl definierat i dag. Det handlar om en kombination av olika åtgärder som lagstiftning kring bland annat tobaksindustrins marknadsföring, en aktiv prispolitik, information, utbildning samt avvänjningshjälp. Ju flera av dessa faktorer som finns på plats, desto större är chansen till en tobaksfri uppväxt.

– Minskat tobaksbruk förutsätter att hälsopolitiken skyddas från påverkan av tobaksindustrins kommersiella intressen. Detta ingår i Sveriges åtaganden enligt artikel 5.3. i WHOs ramkonvention för tobakskontroll. Mot den bakgrunden är vi förvånade över att tobaksbolag och branschorganisationer får tycka till om Tobaksproduktdirektivets alla delar.

Här finns remissvaret att läsa >>

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in