Stor andel småföretagare saknar försäkringsskydd

By on 5 mars, 2023
Stor andel småföretagare saknar försäkringsskydd.
Bild: Trygg Hansa

Småföretagen utgör den svenska ekonomins ryggrad, hela 96 procent av Sveriges cirka 1,2 miljoner företag är småföretag med färre än 10 anställda*. Just nu påverkas småföretagare runtom i landet av det oroliga omvärldsläget som leder till långa leveranstider och brist på reservdelar.

Konsekvenser som i sin tur kan medföra långa och oväntade avbrott, som kan äventyra hela verksamheten.

Ändå saknar var fjärde (23 %) svensk småföretagare med 0-10 anställda en företagsförsäkring och riskerar därmed att gå miste om möjligheten till ersättning vid stöld, sjukdom eller skador. Bland enmansföretag saknar så många som var tredje (33 %) en företagsförsäkring, enligt Trygg-Hansas årliga småföretagarundersökning som Novus genomför på uppdrag av Trygg-Hansa.

– Det är inte bara stora olyckor som kan sänka ett mindre företag. Om företaget saknar rätt försäkringsskydd kan även en tids sjukdom, leveranser som inte kommer fram i tid eller ett annat oplanerat avbrott i värsta fall leda till konkurs, en risk som kan minskas betydligt med en avbrottsförsäkring. Den vanligaste skadetypen för småföretagare är ansvarsskador, det vill säga att företagaren blir krävd på skadestånd och där är det helt avgörande att man har rätt försäkringsskydd, säger Nicklas Larsen, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Många missförstånd kring företagsförsäkring

I Trygg-Hansa småföretagundersökning uppger småföretagarna fyra huvudsakliga anledningar till att man inte tecknat en företagsförsäkring:

  • 40 procent uppger att de inte behöver någon
  • 28 procent uppger att de primärt arbetar hemifrån och har en hemförsäkring
  • 17 procent har inte hunnit sätta sig in i vilken försäkring man behöver
  • 17 procent tycker att det är en för hög kostnad

– Det finns många missförstånd kring företagsförsäkring, där den vanligaste är att hemförsäkringen även omfattar företaget och dess inventarier. Det stämmer inte, går jobbdatorn eller verktygen sönder är det bara en företagsförsäkring som kan ersätta dem även om de förvaras i hemmet. Tumregeln är att alla saker du har köpt och gjort momsavdrag för behöver omfattas av en företagsförsäkring, dessutom behöver man som företagare även ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, säger Nicklas Larsen.

Viktigt att se över sitt försäkringsskydd

När man som småföretagare väl har skaffat en försäkring gäller det också att med jämna mellanrum se över att man har ett försäkringsskydd som är anpassat efter företaget, i takt med att verksamheten växer eller förändras.

Trots det har var tionde (10%) småföretagare med företagsförsäkring aldrig sett över sitt försäkringsskydd och var fjärde (24 %) uppger att de i ganska eller mycket låg utsträckning känner till vad deras försäkringen omfattar. Närmare var tionde (9 %) är samtidigt ganska eller mycket otrygga med att de har rätt försäkringsskydd för sin verksamhet.

– Det är alltid viktigt med företagsförsäkring men i den oroliga tid vi lever i nu blir det extra viktigt att man har en försäkring, med ett skydd som är anpassat efter verksamheten. Vi rekommenderar alla våra kunder att se över sitt försäkringsskydd minst en gång om året och det är även ett råd som småföretagare bör följa, då det kan hinna hända mycket i så väl företag som omvärld under loppet av ett år, säger Nicklas Larsen.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Trygg Hansa
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 25-31 oktober 2022. Totalt genomfördes 516 intervjuer med småföretagare med 0-10 anställda, vilket gav en deltagarfrekvens bland de sökta personerna på 66 %. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Det innebär att slutresultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

You must be logged in to post a comment Login