Stor användning av MSB:s flygande förstärkningsresurser

Av på 28 juni, 2020

MSB:s helikoptrar har hittills i år bistått räddningstjänst med 40 insatser vid skogsbränder. Under hela 2019 deltog helikoptrarna vid 49 insatser. De två nya mindre skopande flygplanen har används vid ett tillfälle.

– Vi fick en tidig start på skogsbrandsäsongen och i år och under juni månad har vi haft väldigt många insatser. Brandrisken är stor på många platser i landet och i vissa områden är den extrem. MSB bistår just nu flera räddningstjänster med flygande resurser för att släcka från luften innan bränderna har hunnit växa till sig och bli stora, säger Jakob Wernerman, chef för enheten förnationella insatser och civilskydd på MSB.

MSB har just nu 10 helikoptrar med 90 minuters beredskap strategiskt placerade runt om i landet där de bedöms behövas som bäst. Med 90 minuters beredskap menas att helikoptern då måste vara upp i luften på väg mot en brand.Flygplanen och helikoptrarna är anslutna till rescEU. EU finansierar 90 procent av kostnaden för beredskapen för flygplanen och 75 procent av kostnaden för sex helikoptrar. Om de flygande rescEU-resurserna används av andra EU-länder står EU alternativt mottagarlandet för de operativa kostnaderna.

– Hittills i år har räddningstjänster i 14 av 21 län, alltså två av tre län begärt flygande förstärkningsresurs. Den här resursen används alltså i en stor del av Sverige. Tre glesbygdslän med mycket skog dominerar, men att inget län sticker ut särskilt mycket, säger Jakob Wernerman.

– MSB tillsammans med alla räddningstjänster vädjar till allmänheten att följa de eldningsförbud som råder för att undvika att onödiga bränder startar. Just nu och i helgen är det verkligen snustorrt och både risken för att en brand ska uppstå och mycket snabbt få spridning är extrem, säger Jakob Wernerman.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Förbud gäller ett utpekat område. Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla.

Information om eldningsförbud finns på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radio P4.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in