Stor brist på läromedel i Örebro län

By on 7 december, 2021
Arkivbild

Varannan skola i Sverige, 51 procent, har inte läromedel till samtliga elever – det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för första gången har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. Dessutom är de regionala skillnaderna stora. I Örebro län uppger 7 av 13 svarande skolor att de har brist på läromedel.

– Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilka ämnen de läser. Ändå är det så det ser ut i dag. Nu måste Utbildningsdepartementet hörsamma hur läget faktiskt ser ut i landet, och agera därefter, säger Fredrik Bengtsson, vd på NE.

Läromedelsundersökningen 2021 är en kartläggning där NE frågat landets grund, sär- och gymnasieskolor hur tillgången till läromedel ser ut, vilka utmaningar som står i vägen och vad de anser om kvaliteten på läromedelsutbudet. Svaret på den sistnämnda frågan är glädjande – 9 av 10 skolor är nöjda med kvaliteten på läromedel i Sverige. Däremot är det sämre med tillgången.

I Läromedelsundersökningen 2021 uppger 7 av 13 svarande skolor i Örebro län, 54 procent, att de inte har läromedel till samtliga elever. Motsvarande siffror på riksnivå är 276 av 538 skolor, 51 procent, och de regionala skillnaderna är stora – medan nära 7 av 10 svarande skolor i Halland och Stockholms län har läromedel till samtliga elever är motsvarande siffra i Norrbotten bara 3 av 10. Drygt hälften av skolorna i landet, 58 procent, uppger att ekonomin är det främsta hindret.

– Det är dystra siffror, och vår förhoppning är att Läromedelsundersökningen kan bidra till ökad kunskap och på sikt en förbättrad situation. Alla elever och lärare i Örebro län borde ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson.

NE (Nationalencyklopedin) är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Läromedelsundersökningen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa NE
Om undersökningen:
Läromedelsundersökningen 2021 genomfördes av NE i oktober 2021 och besvarades av 538 skolor i hela Sverige. Rapporten släpps i sin helhet den 15 december.

You must be logged in to post a comment Login