Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet

Av på 25 augusti, 2021

Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup.

– Trots att arbetslösheten är historiskt hög upplever tyvärr svenska företag en anmärkningsvärt stor brist på kompetens. Kompetensgapet, som är skillnaden mellan de kompetenser som företagen behöver och de som finns på marknaden, har inte förändrats till det bättre under krisen. När arbetsmarknaden återhämtar sig kommer det att finnas en tydlig konkurrens om de bästa talangerna, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup Sverige.

Rekordstor kompetensbrist globalt

Enligt undersökningen är bristande kompetens ett växande problem. Totalt tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens. 69 procent säger att de har vissa svårigheter att hitta kompetenta medarbetare, medan 7 procent säger att de har stora svårigheter. Det visar Talent Shortage, en global undersökning som genomförs på initiativ av ManpowerGroup och baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder.

På global nivå uppger 69 procent av arbetsgivarna att de lider av kompetensbrist, vilket är den högsta siffran sedan undersökningen startade år 2006. Värst drabbade är europeiska storföretag med över 250 anställda. Bara 14 länder upplever en högre kompetensbrist än Sverige. I Frankrike är kompetensbristen 88 procent, följt av Rumänien och Italien med 86 respektive 85 procent.

– Det finns i dag en alltför stor skillnad mellan arbetskraftens kompetens och arbetsgivarnas behov. För att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, på både kort och lång sikt, måste svenska företag satsa på att ge medarbetarna möjlighet att utveckla sina förmågor. I rekryteringar är det klokt att inte bara se på tidigare meriter utan satsa på personer som har rätt förutsättningar och förmåga att lära sig nytt, säger Mikael Jansson.

Mjuka förmågor – svårast att hitta

Redan före covid-19 var arbetsmarknaden i stor förändring, och med pandemin som katalysator innebar 2020 det största skiftet i arbetsmarknadens kompetensbehov sedan andra världskriget, internationellt sett. Digitaliseringen medför att branscher som IT och data lider ständig brist på relevant kompetens, medan mjuka förmågor som initiativtagande, relationsbyggande och stresstålighet blir mer eftertraktade när många förväntas jobba på distans.

– Internationellt ser vi att konkurrensen om framtidens talanger hårdnar. Genom att prioritera hälsa, välmående och flexibilitet som möjliggör balans i livet kan svenska arbetsgivare bli bättre på att attrahera, engagera och behålla kompetens, säger Mikael Jansson.

Bilagor:

• Länderna med störst kompetensbrist 2021
• Branscherna med störst kompetensbrist globalt 2021
• De mest attraktiva egenskaperna globalt 2021
• Om undersökningen Talent Shortage

Länderna med störst kompetensbrist 2021:

1. Frankrike, 88 %
2. Rumänien, 86 %
3. Italien, 85 %
4. Schweiz, 83 %
5. Belgien, 83 %

Branscherna med störst kompetensbrist globalt 2021:

1. Logistik
2. Tillverkning och produktion
3. IT och data
4. Försäljning och marknadsföring
5. Administration

De mest attraktiva mänskliga förmågorna (sk. Soft skills) bland arbetsgivare globalt 2021:

1. Pålitlighet och ansvarstagande
2. Stresstålighet
3. Initiativtagande
4. Problemlösningsförmåga
5. Ledarskap

Om undersökningen Talent Shortage

ManpowerGroups kompetensbristundersökning Talent Shortage baseras på intervjuer med mer än 45 000 arbetsgivare i 43 länder. I Sverige har 1 000 intervjuer genomförts. I år är det 14 år sedan undersökningen startade.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: ManpowerGroup

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in