Stor ökning av antalet personer som provtar sig för covid-19

By on 27 oktober, 2020
Arkivbild

Antalet positiva fall av covid-19 ökar snabbt i Örebro län. Samtidigt ökar också antalet personer som provtar sig. ”Det är av största vikt nu att alla följer folkhälsomyndighetens allmänna råd om att begränsa smittan”, säger Anna Lange, tf smittskyddsläkare.

Antalet smittade personer ökade snabbt i Örebro län under förra veckan. Cirka 600 personer testade positivt för en pågående infektion av covid-19. Veckan innan var det cirka 350 positiva fall.

Den oroväckande trenden håller i sig och vi ser en betydande ökning av antalet fall i Örebro län, säger Anna Lange, tf smittskyddsläkare. 

En viss del av ökningen går att förklara med utökad smittspårning och provtagning i anslutning till smittspårning. Det är också generellt sett fler personer som provtar sig. Men det sker också en procentuell ökning av antalet fall. De flesta fallen finns i åldersgruppen 20-49 år och det är fortfarande få smittade i åldersgruppen 70+.

Sedan en vecka tillbaka ser vi även en viss ökning av antalet patienter inom vården. Det är av största vikt nu att alla följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att begränsa smittan, säger Anna Lange.

7 600 personer testade sig för covid-19

Sammanlagt har 69 290 personer i länet provtagit sig för en pågående infektion av covid-19 sedan den första patienten provtogs i slutet av februari. Förra veckan testade sig drygt 7 600 personer, veckan innan dess var siffran 5 800 personer.

Vi uppmanar alla länsinvånare från förskoleåldern och uppåt att testa sig vid symtom och det är jättebra att så många gör det, säger Maria Gunnarsson, samordnare för provtagning covid-19.

Det finns sammanlagt 17 provtagningsstationer i länet. Regionen arbetar ständigt för att anpassa kapaciteten till efterfrågan, så att det finns tillräckligt med tider och att provtagningen ska vara så tillgänglig som möjligt. I veckan utökade man med ytterligare en provtagningsstation i Lekeberg.

Hotfulla situationer mot personal

Tråkigt nog har det förekommit hot mot personalen på flertalet provtagningsstationer runt om i länet och regionen vill uppmana alla länsinvånare att visa respekt.

Aggressiva och hotfulla situationer har uppstått, till exempel när vi inte har haft möjlighet att provta personer som har dykt upp utan att ha bokat tid. Det är oacceptabelt, säger Maria Gunnarsson.

De senaste siffrorna över antalet fall

Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 4 410

Covid-patienter på vårdavdelning: 10

Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 1

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login