Stor ökning av indraget studiebidrag hos gymnasieelever

By on 3 juli, 2024
Arkivbild

Den andel gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin, totalt fick 38100 elever sitt studiebidrag indraget.

Med undantag för pandemiåren,fortsätter en längre trend med att allt fler gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro.

När en gymnasieelev har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Under läsåret 2023/2024 fick fler gymnasieelever än tidigare studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. Totalt drogs studiebidraget in för 38 100 elever, eller 10,6 procent, vilket är den högsta siffran någonsin och 3 500 fler än föregående läsår.

— Elever med indraget studiebidrag ökar över hela landet och i de flesta län. De senaste 15 åren har vi sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, bortsett från pandemiåren, säger Peter Engberg analytiker på CSN.

CSN känner inte till orsaken bakom ogiltig frånvaro. Undersökningar som Skolverket gjort visar att ogiltig frånvaro har många olika orsaker. Ökningen kan också bero på en förbättrad rapportering från skolorna.

— I de fall vi drar in studiebidraget baserar vi det på de rapporter vi får av skolorna, och där anges inte anledningen till frånvaron. En av flera tänkbara förklaringar till utvecklingen är att skolornas rutiner för uppföljning av elevfrånvaron förbättrats, säger Peter Engberg.

Högst andel på friskolor

Under läsåret 2023/2024 var det vanligare på friskolor än kommunala gymnasieskolor att studiebidraget drogs in. På friskolorna fick 12,1 procent av eleverna studiebidraget indraget och på kommunala gymnasieskolor 10,1 procent. Pojkar har fortsatt högre ogiltig frånvaro än flickor, där studiebidraget drogs in för 12,2 procent av pojkarna och 9,0 procent bland flickorna. Vidare har den ogiltiga frånvaron i årskurs 3 de senaste åren ökat mer än övriga årskurser.

Det förekommer förhållandevis stor variation bland kommunerna. I ett antal kommuner är andelen elever med indraget studiebidrag 3 procent eller lägre, och i andra kommuner är andelen över 20 procent. Högst andel elever med indraget studiebidrag finns bland elever folkbokförda i Södermanlands län, där 14,5 procent av eleverna fick studiebidraget indraget.

CSN har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om konsekvenserna av ogiltig frånvaro.

— Genom skolorna jobbar vi med att få eleverna att förstå vad som kan hända vid ogiltig frånvaro. Förutom att studiebidrag dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig kan rätten till andra bidrag påverkas, till exempel bostadsbidraget från Försäkringskassan. Under hösten planerar CSN att arrangera webbinarier för skolorna för att öka deras kunskaper, både kring rapportering och konsekvenser, säger Linda Torneus, ansvarig för partnerkommunikation på CSN.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: CSN

You must be logged in to post a comment Login