Stor ökning av laddbara bilar i Örebro län

By on 17 februari, 2021

Vid slutet av 2020 fanns det 2 770 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Örebro län. Antalet har ökat med 87 procent sedan 2019. Den största ökningen av laddbara bilar har Värmlands län med 109 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet laddbara bilar i trafik har ökat för hela landet med 84 procent jämfört med förra årsskiftet. De står fortfarande för en mindre andel, 3,6 procent, av hela landets personbilsflotta eftersom det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider* med 18 procent. Sett till hela landet dominerar fortsatt bensindrivna bilar med en andel på 54 procent, men andelen har minskat.

Antal personbilar i trafik per drivmedel i fem kommuner i Örebro län

När det gäller nyregistrerade personbilar kan ett skifte konstateras, där framförallt andelen bensin- och dieselbilar har minskat och andelen laddbara bilar ökat. Bidragande orsaker är införandet av bonus malus-systemet 2018 och ett ökat utbud av laddbara bilmodeller.

– Bensin och dieselbilarnas andel av nyregistreringen minskade från 80 procent 2019 till 60 procent 2019 sett till hela landet, samtidigt som laddbara bilar nästan tredubblade sin andel av nyregistrerade fordon från 11 till 31 procent, säger Anette Myhr.

I Örebro län var biltätheten 496 bilar per 1 000 invånare i slutet av 2020, vilket är en ökning från 493 bilar året innan. Biltätheten varierar mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 399 bilar per 1 000 invånare. Gotland har landets högsta biltäthet med 611 bilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistik ”Fordon i län och kommuner 2020”.

*Elhybridbilar använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. En elhybrid är inte en så kallad klimatbonusbil, men har lägre fordonskatt än motsvarande bensin- eller dieselbil, vilket kan bidra till ökningen.

Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat underlaget på uppdrag av Trafikanalys.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Trafikanalys

You must be logged in to post a comment Login