Stor potential för grön omställning efter COVID-19

By on 18 april, 2020

Tiden efter COVID-19 har stor potential för en grön omställning, och vi måste vara redo att agera för att skapa en ekonomi som baseras på gröna principer.

Detta skriver en stor grupp EU-ministrar, icke-statliga organisationer och företag, inklusive Nestlé, LEGO, IKEA och Volvo, i ett öppet brev som uppmanar de europeiska länderna att prioritera en grön övergång. Brevet har undertecknats av mer än 100 aktörer, inklusive Nestlés högsta chef Mark Schneider, och det är den franska ordföranden för Europaparlamentets miljökommitté, Pascal Canfin, som har tagit initiativet till brevet som publicerats den 14 april i stora medier, såsom franska Le Monde, italienska Corriere della Sera och Politico.

– Vi har aldrig tidigare haft en så utmanande situation under fredstid. Kampen mot pandemin är vår högsta prioritet och allt som behöver göras för att stoppa det och utrota viruset måste göras. Vi välkomnar och stöder alla åtgärder som utvecklats av regeringar, EU-institutioner, lokala myndigheter, forskare, medicinsk personal, volontärer, medborgare och ekonomiska aktörer. I denna oerhört svåra situation står vi också inför en annan kris: en ekonomisk kris som är tuffare än den 2008. Den stora chocken för ekonomin och arbetstagarna som skapats av pandemin kräver ett starkt samordnat ekonomiskt svar, skriver aktörerna i brevet.

Artikelförfattarna menar att det bästa sättet att få ekonomin tillbaka på rätt spår inte är att upprepa initiativen från finanskrisen 2008 utan att en grön övergång är svaret på alla utmaningar som EU står inför efter COVID-19. Efter krisen är det dags för återuppbyggnad. Vi behöver en ny välfärdsmodell, och det krävs också enorma investeringar:

Alla dessa krav ligger inom ramen för en ekonomi som bygger på gröna principer. I själva verkat har övergången till en klimatneutral ekonomi, skyddet av den biologiska mångfalden och omvandlingen av livsmedelssystemen potential att snabbt leverara jobb, tillväxt och förbättra livskvaliteten för alla medborgare världen över och att bidra till att bygga bättre samhällen. Det handlar inte om att skapa en ny ekonomi från början. Vi har redan alla verktyg och många nya tekniker, skriver artikelförfattarna.

De avslutar brevet med att kräva åtgärder mot COVID-19 och samtidigt slåss för klimatet.
Covid-19 kommer inte att få klimatförändringarna och förstörelsen av naturen att försvinna. Vi kommer inte att vinna kampen mot covid-19 utan en kraftiga ekonomiska åtgärder. Låt oss inte sätta Covid-19 och miljön mot varandra, låt oss istället agera och vinna båda två på samma gång. Genom att göra det kommer vi bli ännu starkare, tillsammans.

Nestlé i Norden står också bakom brevet:
– Vi är mycket glada över detta brev som innehåller en uppmaning till alla regeringar, företag och andra aktörer i Europa för att bekämpa COVID-19 och negativa klimatförändringar samtidigt. I de nordiska länderna arbetar vi till exempel för närvarande med ett projekt för återvinningsbara plastförpackningar på Nestlé och även för att ytterligare förbättra återvinningsmöjligheterna för insamlade förpackningar. Vi gör det i samarbete med andra företag och organisationer, säger Cathrine Suter Ossborn, Nordisk kommunikationschef på Nestlé.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Nestlé

You must be logged in to post a comment Login