Stor skillnad i digitaliseringstakt mellan olika län – störst ökning i Örebro län

By on 12 september, 2018

Den digitala mognadsgraden i svenska företag och organisationer ökar i 17 av 21 län, men skillnaden i förändringstakt är fortsatt stor mellan länen. Det visar Vismas Digitaliseringsindex 2018 där 612 vd:ar och ekonomichefer i större bolag och offentliga organisationer rankat sin digitaliseringsnivå.

– Årets digitaliseringsindex visar en positiv riktning, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver medvetenheten om de konkreta fördelarna öka i en betydligt snabbare i takt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Vid årets mätning är antalet län som tar ett kliv framåt fler än i fjol, men det skiljer fortsatt stort – 14,9 procentenheter – mellan de som kommit längst respektive kortast i sin digitaliseringsprocess. I år är det endast fem län som placerar sig över totalindex för Sverige, jämfört med nio förra året.

Riksgenomsnittet landar i år på 48,2 procent, vilket är en ökning med 7,3 procentenheter jämfört med föregående år. Bland de som låg över riksgenomsnittet förra året är det bara Stockholms län, Gotlands län och Kronobergs län som fortsatt gör det. Kronobergs län som toppade listan då är nu ett av de fyra län som visar ett lägre index (om än bara med 0,6 procentenheter).

Störst ökning står Örebro län för med 11,7 procentenheter, från plats 18 i fjol till en andraplats i år.

Störst tillbakagång står Västernorrland för med 8,6 procentenheter, från plats tre i fjol till plats 19 i år.

– De verksamheter som prioriterar att automatisera sina ekonomiska och administrativa processer får en allt större fördel idag, vilket i förlängningen påverkar hela regionen positivt. Att hamna på efterkälken nu kan få stora konsekvenser för konkurrenskraft och tillväxt, avslutar Carola Lissel.


Hela listan – så långt har länen kommit i sin digitalisering

  Län 2018 2017 2016
1 Stockholms län 50,3 43,6 40,6
2 Örebro län 50,1 38,4 32,4
3 Kronobergs län 49,8 50,4 43
4 Västra Götalands län 49,4 40,8 36,4
5 Gotlands län 48,9 48,3 36,9
  Vismas Digitaliseringsindex (median) 48,2 40,9 37,7
6 Östergötlands län 47,8 38,5 40,1
7 Dalarnas län 47,6 43,5 33,5
8 Skåne län 46 40,6 32,8
9 Hallands län 45,6 44 41,4
10 Södermanlands län 44,5 41,6 37
11 Blekinge län 44,1 42,6 34,3
12 Norrbottens län 44 39,2 37
13 Kalmar län 42,6 38,5 35
14 Gävleborgs län 42,3 35,2 39,9
15 Västmanlands län 41,7 40,7 34,3
16 Jönköpings län 41,1 42,4 44
17 Uppsala län 39,7 39 34,5
18 Jämtlands län 36,4 32,4 30,1
19 Västernorrlands län 36,2 44,8 40,7
20 Värmlands län 36,1 32,7 35,6
21 Västerbottens län 35,4 38,4 44,1

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login