Stor undersökning om anhörigas stöd till äldre

By on 19 maj, 2023
Arkivbild

Informell vård och omsorg har blivit en allt viktigare fråga i Sverige, på grund av den växande åldrande befolkningen och den omfattande nära vård-reformen med mer vård i hemmet.

Informella omsorgsgivare, som ofta är partners, familjemedlemmar, vänner eller grannar, ger ett viktigt stöd till äldre som behöver hjälp med dagliga aktiviteter, sjukvård och socialt stöd.

Med detta i åtanke lanserar Aging Research Center vid Karolinska Institutet, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), en landsomfattande undersökning för att få en bättre förståelse för egenskaperna hos svenska äldre omsorgsgivare.

Amaia Calderón-Larrañaga, huvudforskare i studien, säger att ”med tanke på att informella vårdare står för nästan två tredjedelar av den vård som ges till äldre personer som bor hemma, är det absolut nödvändigt att bevara deras välbefinnande”.

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka, framhåller att ”det ger oss viktig kunskap om orsakerna till börda och tillfredsställelse hos äldre omsorgsgivare för att bättre kunna utveckla och anpassa lämpligt stöd till denna viktiga grupp av omsorgsgivare”.

Undersökningen kommer att genomföras av Statistiska centralbyrån (SCB). Den kommer att skickas till 31 000 slumpmässigt utvalda vuxna i åldern 55 år och äldre över hela landet och kommer att täcka ett brett spektrum av ämnen som rör omsorgsgivarnas välbefinnande och omsorgsgivandets inverkan på deras dagliga liv och hälsa.

Resultaten av undersökningen kommer sedan att hjälpa forskningsteamet att utveckla effektivare stödprogram för informella vårdgivare.

Inbjudan till undersökningen kommer att skickas ut per post under de närmaste veckorna. Forskarna uppmuntrar alla mottagare att svara och delta i denna viktiga undersökning som syftar till att förbättra livet för informella vårdgivare och de som de vårdar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

You must be logged in to post a comment Login