Stora beslag av kemikalie som förvandlas till drog i kroppen

Av på 18 maj, 2021
Foto: Tullverket

Tullverket har sedan början av 2021 beslagtagit 87 liter av den hälsofarliga kemikalien GBL. Det är en kraftig ökning jämfört med fjolåret då fem liter beslagtogs under hela året. Många beslag har gjorts i Västsverige men även i andra delar av landet. Tullverket varnar nu för den mycket farliga substansen.

Hittills i år har Tullverket tagit 87 liter GBL i beslag jämfört med fem liter under 2020. 

– Ökningen sedan årsskiftet är oroväckande. GBL är mycket farligt, lätt att överdosera och enormt beroendeframkallande. Det kan ge frätskador på slemhinnorna och livshotande förgiftning, säger Ingela Östmark, enhetschef Tullkrim Väst.

GBL (gammabutyrolakton) är ett lösningsmedel som bland annat används vid klottersanering. I människokroppen omvandlas GBL till den narkotikaklassade substansen GHB (gammahydroxibutyrat).

– Det är förstås positivt att vi stoppat så pass mycket GBL från att komma in i landet. Samtidigt är de många beslagen ett tecken på att det smugglas mycket GBL nu. Vi vill därför varna för den här farliga substansen, säger Ingela Östmark.

Flest beslag i väst

Tullverket har sedan årsskiftet hanterat ett tjugotal ärenden med beslag av GBL jämfört med ett beslag under 2020. Försändelserna har skickats från Nederländerna till mottagare i framförallt västra Sverige. De försändelser som tagits i beslag har innehållit en till tio liter GBL. Merparten av beslagen har gjorts i västra Sverige, men beslag av GBL förekommer om än i mindre omfattning även i andra delar av landet.

Omvandlas till narkotika i kroppen

GBL klassas som hälsofarlig vara och är ett lösningsmedel med användningsområden inom industrin och används bland annat till att ta bort klotter. I människokroppen omvandlas GBL till den narkotikaklassade substansen GHB och är starkt beroendeframkallande. Mindre mängder av GBL ger ett rus som liknar alkoholens. I kombination med alkohol ökar risken för allvarliga förgiftningar med bland annat andningsstillestånd som effekt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Tullverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in