Stora inkomstbortfall för kulturliv och civilsamhälle under coronapandemin

Av på 10 juni, 2020
Arkivbild

Kulturskapare, kulturföretag, studieförbund och föreningar har drabbats hårt av inkomstbortfall och merkostnader på grund av coronapandemin. Det visar delresultatet av den kartläggning som Region Örebro län genomfört med kulturaktörer i länet.

De ekonomiska konsekvenserna för kulturlivet i länet är omfattande på grund av framflyttad, inställd eller förändrad verksamhet. Det visar de första resultaten av de intervjuer och enkätsvar som Region Örebro län sammanställt från regionalt finansierade aktörer, kulturföretag, föreningar och studieförbund.

– Många har haft färre deltagare och avbokningar, medan vissa föreningar har mer verksamhet än normalt. Det visar att civilsamhället fyller en viktig funktion under coronapandemin. Vi ser också stor uppfinningsrikedom, till exempel genom digitala lösningar eller att genomföra verksamhet i mindre sammanhang, säger Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län.

Region Örebro läns regionalt finansierade kulturverksamheter har stora inkomstbortfall på grund av coronapandemin. Det gäller även övriga professionella kulturskapare och kulturföretag i vårt län, där 24 procent av de 161 som har besvarat Region Örebro läns enkät upplever att konsekvenserna av pandemin i hög grad påverkar deras möjlighet att försörja sig. Minst tio procent bedömer också att det finns risk för nedläggning, säger Lena Adem, kulturstrateg vid Region Örebro län.

– Studieförbunden har stora inkomstbortfall i och med förlorade deltagaravgifter och bedömer därför att det offentliga stödet är extra viktigt, säger Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län.

Region Örebro läns kartläggning om hur coronapandemin påverkar kulturen och civilsamhället i länet pågår hela 2020. En rapport kommer ut i slutet av året.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in