Stora jobbmöjligheter för studenter med pedagogisk examen

Av på 14 januari, 2015

Det förväntas bli stor brist på samtliga lärargrupper år 2035, enligt SCB:s nya utbildningsprognos. Studenter med en pedagogisk examen förväntas därför ha stora jobbchanser i framtiden. Även inom vård och omsorg samt för eftergymnasialt utbildade inom data förväntas utsikterna till jobb bli goda framöver.

Vill du studera till grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagog, speciallärare eller förskollärare? Gratulerar, då finns goda jobbchanser framöver. Fram till och med år 2035 väntas efterfrågan på personer med pedagogisk examen att öka, enligt SCB:s prognos. Anledningen beror främst på större elevkullar inom grundskolan samt att obehöriga lärare väntas ersättas av personer med lärarexamen.

Stor efterfrågan på arbetskraft även inom vård, industri och data

Även inom vården väntas det bli stor efterfrågan på arbetskraft. Det förväntas bli brist på bland annat tandsköterskor, tandläkare, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Inom teknikområdet väntas det på sikt finnas goda jobbmöjligheter för gymnasieutbildade inom fordon, industri och för gymnasieingenjörer. Även eftergymnasialt utbildade inom data kommer ha goda chanser till jobb framöver enligt prognosen.

Risk för överskott på journalister, beteende- och samhällsvetare

Till skillnad från pedagogik- och vårdområdet finns istället en risk för överskott inom det samhällsvetenskapliga området. Detta gäller framförallt journalistik- och medievetenskapligt utbildade, personal- och beteendevetare samt samhällsvetar- och förvaltningsutbildade.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in