Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

Av på 22 mars, 2021

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av månaden.

När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har ökat kraftigast, det visar NAVET Analytics nya konjunkturrapport som presenteras i slutet av månaden.

– Under 2020 utvecklades storstadslänen åt olika håll. I Skåne växte investeringarna med 15 procent, medan uppgången i Stockholm var mer modest med 2 procent. I Västra Götaland minskade de däremot med ca 10 procent, vilket sammantaget gjorde att storstadslänens andel av de totala husbyggnadsinvesteringarna minskade till 55 procent. Absolut starkast utveckling redovisades i Mellansverige, där investeringarna ökade med hela 30 procent. Uppgången var bredbaserad och berörde samtliga sektorer, förklarar Magnus Klein, ansvarig för konjunkturbevakning på NAVET Analytics.

– Värt att lyfta fram är dock både industri och offentliga lokaler, vilka växte med 40-50 procent under 2020 jämfört med 2019, fortsätter Magnus. Blickar vi framåt och tittar på prognosen för 2021 ser det däremot annorlunda ut och Västra Götaland är den region som vi tror kommer att utvecklas bäst, avslutar Magnus.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: NAVET Analytics

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in