Större bostadsrätter ökade mest i pris i Örebro län under 2021

By on 6 februari, 2022
Arkivbild

Under 2021 var det högtryck på bostadsmarknaden med stigande bostadsrättspriser i hela landet. En ny kartläggning från Fastighetsbyrån visar att större lägenheter var de som ökade mest i pris på riksnivå. Örebro län följer den trenden, men sticker samtidigt ut med prisökningen på villor på 18 %.

Svensk mäklarstatistik presenterade nyligen siffror som sammanfattar bostadsåret 2021, och visar att villapriserna steg betydligt mer än bostadsrättspriserna. En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2021 jämförts med 2020, visar att det är bland de större lägenheterna som priserna ökade mest i fjol. På riksnivå ökade ettorna med 6 %, tvåorna med 9 % och treor och fyror eller större ökade med 10 %.

– På riksnivå, som påverkas mest av storstäderna, kan vi se att större lägenheter stiger betydligt mer i pris än mindre, men när vi tittar på varje enskilt län är det stora skillnader och väldigt lokala förutsättningar som påverkar. Hur utbudet ser ut på orten, vilka som flyttar in och ut, företagsetableringar, prisnivåer med mera. För konsumenter, både köpare och säljare, är det viktigt att inte dra alla bostadsrätter över en kam och förutsätta samma prisutveckling. Det gäller att jämföra liknande bostäder för att få en realistisk bild, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Villor och större lägenheter steg mest i pris i Örebros län

Fastighetsbyråns sammanställning visar att prisutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan länen. Örebros län följer dock samma trend som landet i stort. Under fjolåret steg ettorna med 2 %, tvåorna med 3 %, treor med 6 % och lägenheter med 4 rum eller mer med 12 %. Totalt sett ökade bostadsrättspriserna i länet med 6 %. Villapriserna steg samtidigt med hela 18 %. 

– Ett fortsatt lågt utbud på villor och villatomter i kombination med pandemin skapar en hög efterfrågan som fortsätter att driva på villaprisutvecklingen. När det kommer till bostadsrätterna ser vi även fortsatt att fler vill ha ett eller flera arbetsrum i sitt boende, säger Andreas Jinnestrand, Franchisetagare och Fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Örebro.

Prisutveckling baserat på bostadstyp/antal rum (Örebro län):

  2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
1 rum 261 879 670 23 649 232 899 606 24 109 2%
2 rum 898 1 220 218 21 698 865 1 259 128 22 286 3%
3 rum 752 1 694 227 21 590 800 1 791 479 22 811 6%
4+ rum 559 2 246 328 20 906 610 2 528 066 23 471 12%
BR Totalt 2 475 1 560 570 21 693 2 513 1 703 539 22 900 6%
Villa 1 761 2 280 103 18 601 1 790 2 707 259 22 033 18%

…………….

Prisutveckling baserat på bostadstyp/antal rum (riksnivå):

  2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
1 rum 16 588 1 684 016 51 140 18 409 1 777 863 54 262 6%
2 rum 45 524 2 244 922 42 554 49 578 2 442 223 46 399 9%
3 rum 35 949 2 845 167 36 970 39 128 3 112 779 40 649 10%
4+ rum 22 619 3 770 043 36 016 24 645 4 133 995 39 606 10%
BR Totalt 120 986 2 689 629 41 829 132 053 2 920 019 45 498 9%
Villa 57 062 3 462 201 27 547 59 313 4 000 498 31 997 16%

……………. 

Prisutveckling baserat på bostadstyp/antal rum (länsnivå).

Län Prisutveckling baserat på antal rum  
  1 rum 2 rum 3 rum 4+ rum Totalt
BLEKINGE 7% -3% -3% -5% -1%
DALARNA 22% 20% 25% 10% 16%
GOTLAND 26% 16% 14% 12% 16%
GÄVLEBORG 1% 3% 12% 11% 7%
HALLAND 15% 12% 15% 17% 14%
JÄMTLAND 24% 22% 13% 15% 15%
JÖNKÖPING 1% 7% 11% 11% 8%
KALMAR 12% 10% 19% 6% 12 %
KRONOBERG 7% 2% 6% 6% 4%
NORRBOTTEN 17% 5% 3% 0% 5%
SKÅNE 9% 13% 15% 15% 13%
STOCKHOLM 4% 8% 9% 9% 8%
SÖDERMANLAND 0% 10% 19% 16% 13%
UPPSALA 7% 7% 9% 10% 8%
VÄRMLAND 10% 17% 15% 28% 18%
VÄSTERBOTTEN 14% 15% 20% 17% 17%
VÄSTERNORRLAND 11% 5% 12% 10% 9%
VÄSTMANLAND 6% 9% 13% 11% 10%
VÄSTRA GÖTALAND 3% 8% 9% 13% 8%
ÖREBRO 2% 3% 6% 12% 6%
ÖSTERGÖTLAND 8% 8% 8% 8% 8%
Riket 6% 9% 10% 10% 9%

…………….

Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp/antal rum:

  2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
4 rum VÄRMLAND 357 2 228 707 21 270 455 2 855 978 27 154 28%
1 rum GOTLAND 67 1 294 403 38 036 92 1 672 223 48 053 26%
3 rum DALARNA 659 1 420 183 20 565 854 1 634 254 25 681 25%
1 rum JÄMTLAND 155 811 929 23 801 174 984 029 29 509 24%
2 rum JÄMTLAND 361 1 139 255 20 675 361 1 387 863 25 179 22%

……………. 

Svagast prisutveckling utifrån bostadstyp/antal rum:

  2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
1 rum SÖDERMANLAND 357 747 665 21 579 349 760 024 21 684 0%
4 rum NORRBOTTEN 165 1 932 206 18 611 180 1 913 277 18 631 0%
2 rum BLEKINGE 325 1 195 070 20 725 298 1 139 861 20 137 -3%
3 rum BLEKINGE 251 1 865 440 22 971 218 1 766 574 22 302 -3%
4 rum BLEKINGE 108 2 553 832 22 864 92 2 343 125 21 715 -5%

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa Fastighetsbykrån
Om kartläggningen
Siffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik. Kartläggningen jämför pris per kvadratmeter för villor och bostadsrätter under hela 2020 med hela 2021 och bryts ner utifrån län, bostadstyp och antal rum.

You must be logged in to post a comment Login