Större fokus på frukt och grönsaker

By on 20 maj, 2023
Bild: Svensk Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln lägger större fokus på frukt och grönsaker, nu lanseras Dagligvaruindex frukt och grönt.

Som ett led i arbetet med folkhälsofrågor vill dagligvaruhandeln öka fokus på försäljningen av frukt och grönsaker. Svensk Dagligvaruhandel lanserar därför nu Dagligvaruindex frukt och grönt som är en ny statistikinsamling över volymutvecklingen av frukt och grönsaker i Sverige.

Dagligvaruindex frukt och grönt tas fram i samarbete med HUI Research. Rapporten släpps halvårsvis och presenterar volymutvecklingen mätt i vikt av såld frukt och grönsaker i dagligvaruhandeln.

– Frukt och grönsaker utgör en viktig del av en hälsosam kost. Enligt rekommendationer från Livsmedelsverket bör vi äta 500 gram frukt och grönsaker per dag, något som alltför få når upp till idag. Dagligvaruhandelns försäljning utgör en viktig del av svenskarnas konsumtion av frukt och grönsaker. Vi tar nu ansvar för att sprida kunskap om utvecklingen av hur mycket frukt och grönsaker som säljs i dagligvaruhandeln, med målet att denna över tid ska öka, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Frukt- och grönsaksförsäljningen inkluderar färsk, fryst, konserverad och torkad frukt, grönsaker samt svamp. Definitionen för vad som ingår i statistiken har tagits fram av Svensk Dagligvaruhandels Mat- och hälsoråd och i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer.

Nu publiceras den första rapporten som visar att volymutvecklingen för frukt och grönsaker minskade med 6,8 procent under det första kvartalet 2023. Även i fjol minskade försäljningsvolymen av frukt och grönsaker. Under helåret 2022 hade frukt och grönsaker en negativ volymutveckling på 7,7 procent. Den största negativa tillväxten uppmättes under årets sista kvartal då utvecklingen landade på -9,7 procent.

– Vi ser tyvärr en negativ volymutveckling av frukt och grönsaker i dagligvaruhandeln, vilket går tvärtemot Livsmedelsverkets rekommendation om att vi behöver konsumera mer frukt och grönsaker. Konjunkturläget har slagit hårt mot de svenska hushållen och det syns tydligt i vår statistik att allt fler prioriterar bort frukt och grönsaker när pengarna i plånboken räcker till mindre, avslutar Karin Brynell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svensk Dagligvaruhandel
Statistiken baseras på Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag. Följande aktörer deltar i statistiksamarbetet: Coop, Stora Coop, X:-tra- en del av Coop, City Gross, Eurocash, Hemköp, ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum, ICA Maxi, Lidl, Tempo, Willys och Willys Hemma.

You must be logged in to post a comment Login