Största fallet för bostadsrättspriserna på tio år

By on 10 augusti, 2022
Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Bostadspriserna i Sverige föll brett under juli. Störst var fallet på bostadsrätter, som ofta har snabbare prissvängningar än villor. Bostadsrättspriserna sjönk med 4 procent i riket, medan villapriserna backade med 1 procent, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det här är den största månadsvisa prisnedgången på tio år, men eftersom det alltid säljs färre bostäder i juli kan priserna variera mer då. Om konjunkturen förvärras och arbetslösheten stiger skulle priserna kunna falla ännu kraftigare framöver. Men mest troligt är att det uppstår ett nytt jämviktsläge där köpare och säljare lättare hittar varandra prismässigt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk med 4 procent i juli, vilket är den största nedgången en enskild månad sedan juli 2012. I Stor-Stockholm minskade priserna mest – ned hela 5 procent medan de i centrala Stockholm gick ner med 4 procent. I centrala Göteborg var nedgången 1 procent och i Stor-Göteborg sjönk priserna med 2 procent i juli. I centrala Malmö minskade priserna med 3 procent och i Stor-Malmö backade de med 1 procent. Det senaste året har bostadsrättpriserna sjunkit med 2 procent i riket som helhet. Störst har nedgången varit i Dalarna – minus 12 procent, medan Norrbotten, plus 9 procent, haft den största uppgången.

– Även om unga och ensamhushåll drabbas hårt av stigande räntor och konsumentpriser, så kommer intresset för mindre bostäder i orter med högskolor och universitet sannolikt att öka i samband med terminsstarten. Normalt ökar antalet bostadsaffärer under sensommaren och hösten. Vi tror på ett liknande mönster även i år, även om det inte kommer ske lika många försäljningar som under de senaste åren, säger Marcus Svanberg.

I Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk villapriserna med 2 procent den gångna månaden, medan de i riket som helhet sjönk med 1 procent. Under året som gått har villapriserna i landet ökat med 1 procent. I Jämtland, Västernorrland och Värmland har villapriserna stigit med 7 procent under året, vilket är mest i landet.

– Hela två av tre svenskar äger sitt boende, och för dem innebär stigande räntor i kombination med en hög inflation att marginalerna i boendeekonomin minskar. För den som funderar på att köpa en bostad framöver är det klokt att göra en tydlig budget och ta höjd för en högre ränta, säger Marcus Svanberg.

Under året har fritidshuspriserna stigit med 7 procent, en markant långsammare ökningstakt än det prisrallyt som varit senaste åren. I Jämtland har dock priserna stigit med 21 procent det senaste året, medan de i Norrbotten legat stilla.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling Fritidshus Prisutveckling
Norrbotten +9% Jämtland +7% Jämtland +21%
Jönköpings län +6% Västernorrland +7% Kronoberg +19%
Västerbotten +4% Värmland +7% Halland +12%

Här har bostadspriserna minskat mest under året:

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling
Dalarna -12% Östergötland -4%
Södermanland -5% Västmanland -2%
Östergötland -5% Halland -1%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg

Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning

Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt. 

Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi. 

Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.

Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login