Största lodjursjakten på över 10 år

By on 25 februari, 2023
Lodjurshona på klippblock.
Foto: Ola Jennersten

Största lodjursjakten på över 10 år, WWF beklagar licensjakten. Den 1 mars startar den svenska lodjursjakten som kan bli den största sedan 2010, bara i södra och mellersta Sverige kommer 164 individer av denna fridlysta och sårbara art att få skjutas.

Det kan man jämföra med 88 stycken i samma område i fjol. Totalt i landet får 201 lodjur skjutas.

– Lodjuren har en viktig funktion i våra ekosystem. Den snabba förlusten av biologisk mångfald är skrämmande och då är det svårt att se hur årets anmärkningsvärt stora lodjursjakt är förenlig med EU:s art- och habitatdirektiv, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Den svenska lodjursstammen är relativt liten och omfattar omkring 1440 individer. Ökningen går långsamt och illegal jakt förekommer fortfarande och är tillsammans med den legala jakten den största dödsorsaken för vuxna lodjur.

Sedan 1995 bedrivs licensjakt på lodjur för att reglera populationerna som kan orsaka skador på tamdjur och renar. Men angreppen på tamdjur står, enligt WWF, inte i proportion till hur många lodjur som flera länsstyrelser nu beslutat ska få fällas.

– Bortsett från ren i norra Sverige är antalet lodjursangrepp på tamdjur relativt få och handlar då oftast om enstaka individer. Det skygga kattdjuret håller sig helst borta från oss människor och man får i stället vara glad om man lyckas se ett, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF.

I stället för licensjakt anser WWF att förebyggande åtgärder som värnar om samexistensen mellan människor och rovdjur är vägen framåt. WWF arbetar bland annat med att stödja förebyggande åtgärder, som rovdjursavvisande stängsel för att minska rovdjursskador på tamdjur. SLU Viltskadecenter gör samma bedömning och pekar på att elstängsel är den mest effektiva skadeförebyggande metoden.

– Jakt på en strikt skyddad art är som huvudregel förbjuden, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det kan faktiskt ifrågasättas om det undantag som görs i samband med licensjaktbeslutet på lodjur är förenligt med direktivet, säger Benny Gäfvert.

Lodjuret är ett rovdjur och har i södra Sverige rådjur som sitt viktigaste bytesdjur. Det har en viktig betydelse för den biologiska mångfalden, då lodjuren håller stammarna av klövvilt starka och friska genom sin jakt. I norra Sverige är ren ett vanligt byte och lodjuren har en stark påverkan på rennäringen, vilket medför att skyddsjakt används mer frekvent där än i södra Sverige för att begränsa skador.

Lodjursjakten pågår från den 1 mars till den 31 mars i södra och mellersta Sverige och till den 15 april i norr.

Sverige
Örebronyheter

Källa: WWF
Fakta lodjursjakt:
Efter beslut från Naturvårdsverket har flera länsstyrelser beslutat om en sammanlagd jakt på 164 individer i årets licensjakt på lodjur i det södra och mellersta förvaltningsområdet. Detta kan jämföras med en kvot på 88 lodjur i det mellersta och södra förvaltningsområdet 2022. Totalt i landet får 201 lodjur skjutas.

You must be logged in to post a comment Login