Största prisuppgången för villor på 15 år

Av på 22 juli, 2021

Under det senaste året har villapriserna stigit med hela 13 procent, det är den största prisuppgång under en tolvmånadersperiod för villor sedan 2006. Det visar en ny kartläggning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort med data från SCBs Fastighetsprisindex.

– Under pandemin har efterfrågan på villor varit exceptionellt hög över hela landet – fler vill bo större och ha bra förutsättningar att arbeta på distans. I kombination med historiskt låga räntor och en omfattande bostadsbrist har det fått villapriserna att öka kraftigt det senaste året, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under de senaste tolv månaderna har villapriserna i landet ökat med hela 13 procent. Endast en gång de senaste 30 åren har priserna stigit mer under en tolvmånadersperiod – i början av 2006 då priserna steg med 13,5 procent på årsbasis. Det visar en ny samanställning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort genom att analysera data från SCB över den kvartalsvisa prisutvecklingen på småhus sedan 1991.

– Huspriserna riskeras att pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara. Eftersom lönerna inte ökat i samma takt kommer den mest extrema utvecklingen troligen att avta framöver. Priserna fortsätter sannolikt stiga men inte lika kraftigt som tidigare, även om efterfrågan just nu är rekordstor, säger Marcus Svanberg.

De senaste fem åren har villapriserna stigit med 33 procent, medan uppgången har varit 67 procent det senaste decenniet.

– Den nuvarande situationen med höga bostadspriser och skarpa kreditregler gör det väldigt svårt för hushåll med små ekonomiska marginaler att ta sig in på bostadsmarknaden. Omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till den enskilde bostadsköparens ekonomi skulle göra det lättare för fler att byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in