Största prisuppgången på fritidshus i Örebro på sex år

Av på 11 juni, 2021
Arkivbild

Priserna på fritidshus steg med 15 procent i Örebro län under de senaste tolv månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Sammanlagt såldes 67 fritidshus i Örebro län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 57 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 1 950 fritidshus för i snitt 2,5 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

PRISERNA PÅ BOSTADSRÄTTER GÅR NERÅT NÅGOT

Priserna på bostadsrätter har gått ner i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 1 procent.

I hela Sverige däremot ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.
 

Bland kommunerna i Örebro stiger priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kumla där priserna steg med 14 procent. I Karlskogadäremot sjönk priserna med 2 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 682 bostadsrätter i Örebro län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 1,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 596 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 37 971 bostadsrätter för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

PRISERNA PÅ VILLOR GÅR KÄNNBART UPPÅT

Villapriserna har gått upp i Örebro län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 8 procent.

Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 7 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Örebro stiger priserna på villor i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Lindesberg där priserna steg med 22 procent. I Kumla däremot sjönk priserna med 4 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i åtta av länets tolv kommuner.

Sammanlagt såldes 507 villor i Örebro län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 2,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 501 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 16 907 villor för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

FÖRSÄLJNINGAR AV VILLOR I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 17 1,8 miljoner
Degerfors 33 1,2 miljoner
Hallsberg 32 1,9 miljoner
Hällefors 10 0,7 miljoner
Karlskoga 54 1,9 miljoner
Kumla 49 3,2 miljoner
Laxå 11 1,1 miljoner
Lekeberg 25 2,5 miljoner
Lindesberg 46 1,5 miljoner
Ljusnarsberg 11 0,6 miljoner
Nora 34 1,8 miljoner
Örebro 185 4,0 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV BOSTADSRÄTTER I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 10 0,9 miljoner
Degerfors 6 0,3 miljoner
Hallsberg 9 0,6 miljoner
Hällefors 0  
Karlskoga 104 0,5 miljoner
Kumla 25 1,3 miljoner
Laxå 1 0,3 miljoner
Lekeberg 9 2,8 miljoner
Lindesberg 30 0,6 miljoner
Ljusnarsberg 4 0,3 miljoner
Nora 8 0,6 miljoner
Örebro 476 2,1 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV FRITIDSHUS I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 9 2,3 miljoner
Degerfors 3 3,3 miljoner
Hallsberg 4 0,8 miljoner
Hällefors 11 1,2 miljoner
Karlskoga 4 1,7 miljoner
Kumla 0  
Laxå 6 1,7 miljoner
Lekeberg 1 0,4 miljoner
Lindesberg 4 1,2 miljoner
Ljusnarsberg 4 0,5 miljoner
Nora 7 1,2 miljoner
Örebro 14 1,1 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

OM TOLKNING AV STATISTIKEN

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in