Största studien hittills: Barn kan få huvudvärk av mammans mobil.

Av på 16 februari, 2013

Barn som exponerats mest för mammans mobil under graviditeten och som använt mobilen mest vid 7 års ålder löper ökad risk för huvudvärk och migrän. Det är det alarmerande resultatet av en ny stor studie från Danmark och USA som omfattar 52 680 barn i Danmark. Studien visar att passiv exponering för mammans mobil kan utgöra en hälsorisk för barn och att risken ökar vid användning av handsfree. Tidigare studier har också genomgående visat att mobilstrålning kan orsaka huvudvärk.

Forskarna från University of Public Health vid University of California i USA och Århus Universitet i Danmark ställde frågor till danska mammor om barnets hälsa, beteende och exponering för olika miljöfaktorer, när barnet nått 7 års ålder. Hälften av alla kvinnor i Danmark som var gravida mellan 1996 och 2002 tillfrågades om att delta och 60 % av dem deltog.

Studien visar att barn löper ökad risk för huvudvärk och migrän ju mer de exponerats för mobilstrålning. Högst var risken för de barn som exponerats såväl som foster för mammans mobil och senare för egen mobil vid 7 års ålder. Barn till de mammor som använt mobilen allra mest under graviditeten, 7 gånger eller mer per dag, löpte 108 % ökad risk för migrän och 45 % ökad risk för huvudvärk, jämfört med barn till mammor som inte använt mobiltelefon.

Användning av handsfree under graviditeten resulterade också i högre risk för huvudvärk. Användning av handsfree leder till att fostret exponerats för hög strålning om mobilen hålls nära magen vid samtalet, exempelvis i en ficka.

Studien är den första i sitt slag som tittat på samband mellan förekomst av huvudvärk eller migrän och passiv exponering för mobilstrålning under fostertiden och småbarnsåren. Resultatet är i linje med i stort sett all forskning som undersökt samband mellan huvudvärk och användning av mobiltelefon eller exponering för mobilstrålning.

– Det här visar det som setts i andra undersökningar: att passiv exponering för mammans mobil är en hälsorisk för foster. Den bekräftar än en gång att mobilstrålning orsakar huvudvärk, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen. Det är nu brådskande att alla ansvariga hälsoinstanser som kommer i kontakt med gravida och småbarnsföräldrar börjar informera brett om riskerna.

Strålskyddsstiftelsenger nu ut en informationsbroschyr, Uppkopplade barn, som informerar om riskerna för foster, barn och ungdomar med mobiltelefoner och trådlös teknik. Broschyren riktar sig till föräldrar, ansvariga i skolor och på daghem, samt skolpolitiker och alla andra med ett intresse för våra barns hälsa och framtid.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in