Storstäderna klättrar i Upphandlingsbarometern

By on 13 juli, 2017

Storstadslänen klättrar i rankingen men befinner sig alltjämt i nedre delen av Vismas Upphandlingsbarometer, som jämför upphandlingsklimatet i Sverige. På riksnivå ligger antalet upphandlingar på en stabil nivå, med 18 483 genomförda upphandlingar till ett totalt värde av över 600 miljarder kronor.

– Antalet offentliga upphandlingar har stabiliserats efter nedgången i samband med den höjda direktupphandlingsgränsen 2014. Däremot finns det regionala skillnader och trots att andelen överprövade upphandlingar minskar i storstadsregionerna skulle upphandlingsklimatet kunna förbättras, säger Marie Ceder, vd för Visma Commerce.

Jämtland och Kronoberg är bäst i landet på upphandlingar
Vismas Upphandlingsbarometer sammanställer antalet offentliga upphandlingar i Sverige och rankar alla län baserat på antal upphandlingar per 100 000 invånare, genomsnittligt antal anbud per upphandling samt andelen överprövade upphandlingar. Ett bra upphandlingsklimat finns i de län där det publiceras många upphandlingar per invånare, det är många anbudsgivare per upphandling och där få upphandlingar överprövas.

Jämtland placerar sig på första plats och är därmed bäst i landet på upphandlingar. Precis som i fjol kniper Kronoberg andra platsen, medan Blekinge och Västernorrland delar på tredjeplatsen. Storstadslänen Stockholm och Skåne hamnar på 15:e respektive 17:e plats, medan Västra Götaland hamnar på plats 9. Förra årets topplacerade Gotland har rasat till 18:e plats i årets barometer, följt av bottenrankade Örebro län, Västmanland och Gävleborg.

– Resultatet tyder på ett sunt upphandlingsklimat i de topplacerade länen, med många anbudsgivare, relativt få överprövningar samt ett stort antal upphandlingar per 100 000 invånare, säger Marie Ceder.

Trots att de möjliga uppdragen omfattar stora summor varje år fortsätter det genomsnittliga antalet anbudsgivare att minska, om än med knappa 0,9 procent jämfört med föregående år. Även andelen överprövade upphandlingar minskar med knappa 0,8 procent.

– Tyvärr är det fortfarande många företagare som upplever att det är alltför krångligt att delta i upphandlingar. Dessutom gör högkonjunkturen att många företag fokuserar på att sälja till privat sektor, säger Marie Ceder.

Upphandlingsbarometern 2017 i korthet:
– Flest antal upphandlingar per 100 000 invånare hade Norrbottens län med 311 stycken.
– Flest antal anbudsgivare i genomsnitt hade Stockholm där 4,7 företag i genomsnitt deltog i varje upphandling.
– Minst andel överprövade upphandlingar hade Blekinge, där endast 3,7 procent av upphandlingarna överprövades.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login